Värnamo Energis styrelse

Värnamo Energi AB är ett anrikt företag som bildades 1955 genom sammanslagning av två elbolag. Företaget bedriver försäljning av el, gas, fjärrvärme, energitjänster och IT-kommunikation.

I dotterbolaget Värnamo Elnät AB bedrivs nätverksamhet, dvs drift och underhåll av nätområdets eldistributionsanläggningar. Företaget ägs av Värnamo Kommun (55%) och E.ON (45%).

 

Ulla Gradeen

Ordinarie ledamot

Kontakt:
Telefon arbete: 0370-401 01
Telefon hem: 0370-195 08
Mobil: 070-568 83 45
E-Post: ulla.gradeen@varnamo.se


Hans Lewin

Ersättare

Kontakt:

Telefon: 0370-81 616
Mobil: 070-5404539
E-post:

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-12 10:42