Bors S-förening

Bors socialdemokratiska förening bildades som arbetarekommun den 15 juni 1935 vid en tidpunkt då näringslivet ännu inte återhämtat sig från den stora depressionen med därtill följande arbetslöshet. Oswald Thörnqvist var initiativtagare, och vid detta första möte presenterade han en lista med 37 namn av intresserade och fler var att vänta.

Vi i Bors S-förening arbetar för:

  • Att väg 27 dras utanför Bor.
  • Att miljöstationer finns områdesvis
  • Att upprusta Bor centrum
  • Att BVC och profilaxsköterskan blir kvar i Bor
  • Att upprusta småstugorna vid Solgården
  • Att länstrafiken också använder tåg som stannar i Bor
  • Fritidsgård till Bor

Styrelse

Ordförande

Gun-Britt Klingberg

Ordförande

Kontakt:
Telefon: 0370-650 649
Mobil: 070-213 39 27
E-post: klingberg@mbox302.swipnet.se


Roland Klingberg

Kassör  

Kontakt:

Telefon:
Mobil:
E-post:


Brendan Holden

Studieledare:

Kontakt:
Telefon: 0370-65 05 53
Mobil: 070-45 41 96
E-post: lo.and.beholden@telia.com

 


Lena Blomgren

Ledamot
  
Kontakt:

Telefon:
Mobil:
E-post:Mikael Arvidsson

Ledamot

Kontakt:

Telefon: 0370-65 10 22
Mobil:
E-post:


Marianne Strandkvist

Ledamot

Kontakt:

Telefon:
Mobil:
E-post:


Mona Nyström

Revisor

Kontakt:
Telefon:
Mobil:
E-post:
   
Sidan uppdaterades senast: 2010-10-08 14:35