Tro och Solidaritet


Kristna Socialdemokrater - Broderskapsrörelsen är en självständig rörelse inom Socialdemokraterna.


Broderskapsrörelsen vill ta ett aktivt samhällsengagemang och bidra till en bättre värld. Vi vill både formulera visionära mål och aktivt påverka den aktuella politiken. Vår kraft och inspiration i arbetet för ett bättre och ett mer rättvist samhälle hämtar vi i den kristna tron.


Broderskapsrörelsen vill vara brobyggare mellan människor och religioner och förena en kristen tro med ett socialdemokratiskt engagemang. På samma gång vill vi vara en kritisk röst gentemot båda dessa rörelser.

 

Styrelse 

Lissandra Sandell

Ordförande  

Kontakt:
Telefon: 073-81 84 000
Mobil:
E-post:Göran Krantz

Vice ordförande

Kontakt:
Telefon: 0370-17348
Mobil:070-817 34 80
E-post: g.krantz@telia.com

Gunvor Kullander

Kassör

Kontakt:
Telefon:0370- 290 38
Mobil:
E-post:


Ingmar Johansson

Ledamot

Kontakt:
Telefon:0370-17602
Mobil:
E-post:


Yvonne Lindholm Andersson

Ledamot 

Kontakt:
Telefon:0370-17602
Mobil: 070-297 07 72
E-post: y.lindholmandersson@telia.com


Åke Wilhelmsson

Ledamot 

Kontakt:
Telefon:0370-47729
Mobil: 070-537 77 29
E-post:


   

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-08 14:36