Rydaholms S-förening

Vi Socialdemokrater i Rydaholm och Horda arbetar för:  

  • F-9 Skola i Rydaholm
  • Gångtunnel under Järnvägen i Horda
  • Att mark till kommande bostadsbyggande avsätts väster om 27:an mot kyrkan.
  • Att södra infarten till Rydaholm görs säkrare
  • Att i större utsträckning använda spårbunden trafik för samhällsbetalda resor
  • Fritidsgård till Rydaholm
  • Fler vårdbostäder planeras och byggs

 

Vår styrelse: 

Jörgen Ståhl

Ordförande

Kontakt:

Telefon: 0370-654 465
Mobil: 073-433 54 05
E-post:jorgen.stahl@horda.se


Lars Nilsson

Kassör

Kontakt:
Telefon: 0370-209 98
Mobil:
E-post: lasse@pp.varnamo.net


Britt-Marie Sellén Nilsson

Sekreterare

 

Kontakt:
Telefon: 0370-209 98 
Mobil: 0702-595831
E-post: b-m@pp.varnamo.net

 


Mats Lindblad

Ledamot

Kontakt:
Telefon: 0370-205 19
Mobil:
E-post: m.lindblad@telia.com

 


Anette Myrvold

Ledamot
 

Kontakt:
Telefon: 0370-251 23
Mobil: 070-69 82 563
E-post: anettemyrvold@hotmail.com


Gunborg Lindblad

Ledamot


Kontakt:
 
Telefon: 0370-205 19
Mobil: 070-276 29 95
E-post: g.lindblad@telia.com


Per Elmgren

Ledamot

Kontakt:
Telefon: 0370-209 94
Mobil:
E-post:


Lennart Magnusson

Ersättare

Kontakt:
Telefon: 
Mobil: 070-6195785
E-post:


Birger Midholt

Ersättare

Kontakt:
Telefon: 0370-202 28
Mobil:
E-post:


Inger Ekblad

Ersättare

Kontakt:
Telefon: 0370-204 92
Mobil:
E-post:

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-08 14:35