Ett arbete för framtidens Vimmerby kommun

Socialdemokraterna börjar nu sitt lokala arbete med att ta fram en vision för Vimmerby kommun. En vision som ser hela kommunen och kraften hos invånarna. Vi kan inte fortsätta med brandkårsutryckningar utan måste se en plan för framtiden.

 

-Tanken är att dagens arbete är startskottet och att vi sedan ska engagera kommuninvånarna så att vi har en vision som har stöd ute i kommunen säger Michael Svensson ordförande för Socialdemokraterna i Vimmerby kommun.

 

-Grunden är att kommunen har en två-årsbudget som ger oss tid till att ta tag i de övergripande frågorna för kommunens framtid. Vi har allt för länge sysslat med brandkårsutryckningar och nu vill vi arbeta med längre perspektiv säger Helen Nilsson (S) oppositionsråd.

 

Socialdemokraterna konstaterar att väljarna nu har ett ökat förtroende för Socialdemokraterna och då särskilt in frågorna som berör framtiden. Det vill man lokalt ta fasta på och börjar nu ett arbete med syfte att visa på ett alternativt Vimmerby kommun där jobben, särskilt för unga, kommer stå i centrum.

–Vi ser hur Moderaterna i kommunen och riket misslyckats med jobben och hur arbetslösheten biter sig fast och till och med ökar bland de unga i Vimmerby säger Kenneth Björklund (S) gruppledare.

 

Mötet menar politiken måste ta ett helhetsgrepp kring jobben och då börjar det redan med förskolan vidare över kulturen till näringslivspolitiken. Både för att visa på en attraktiv kommun att bo och verka i men också för att se till att vi i skolan är lyhörda för näringslivet behov och kan samverka. Helgen arbete som påbörjats visar på att just jobben och barnen är i fokus. Men det gäller också förmågan att kika runt hörnet för att vara medveten om vad som väntar. Socialdemokraterna menar att, trots en rivstart, Moderaterna tillsammans med Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet inte klarar sitt uppdrag.

 

Genom detta visionsarbete så ska det leda vidare till konkret politik som är förankrad ute i verksamheterna men också invånarna. För nu när Socialdemokraterna ska bli Sveriges mest öppna och nyfikna parti kan man inte bara prata utan också handla.

 

Det som kommer nu är att Socialdemokraterna har årsmöte onsdagen den 21 mars 2012 i Folkets park där även visionsarbetet ska finnas med och en ny organisation för partiet lokalt.

 

För frågor kontakt:

Peter Högberg

070-597 61 57

info@peterhogberg.se

EndFragment

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-19 16:09