Kontakt

Ordförande

Kent Bjärkhed

_________________________________________________________________________________________________

Kassör

Ewa Wettebring

Mob: 073-8396146

wettebring@telia.com

__________________________________________________________________________________________________

Webbredaktör

socialdemokraterna.habo@mail.com

__________________________________________________________________________________________________