Marcus Eskdahl, Landstingsråd

Hej!

Att få vara politiskt engagerad är för mig ett sätt att påverka och göra samhället mer rättvist och jämlikt. Därför tycker jag att det är viktigt att många fler ges möjlighet att vara delaktiga i de beslut som fattas. I Habo kommun har jag till exempel varit med och fattat beslut om att inrätta ett ungdomsråd som ska ge möjlighet till större inflyttande och engagemang för ungdomar. Det är ett sätt att försöka öka delaktigheten bland våra unga som kanske inte alltid har möjlighet att komma till tals.

För mig är det viktigt att människor ska få vara delaktiga och trygga i de frågor som berör i vårt samhälle. Det spelar ingen roll om man är gammal eller ung, kvinna eller man, vilket ursprung man har eller om man har ett funktionshinder. Plånboken ska naturligtvis inte heller få avgöra vilken vård, omsorg man har rätt till eller vilken skola barnen ska gå i.

Genom att vi tillsammans skapar förutsättningar för en bra utveckling både lokalt i vår kommun, regionalt i vårt län och nationellt kan vi i större utsträckning tillgodose de behov som finns. Det kan handla om rätten till arbete, rätten till utbildningsmöjligheter, kulturellt utbud, ett brett föreningsliv, omsorg om både de äldre och yngre, rätten till en bra livsmiljö, likvärdiga villkor för både kvinnor och män samt motverka all form av diskriminering. Små och stora frågor som är viktiga för att man som människa ska kunna självförverkliga sig och må bra.

Som Socialdemokratisk landstingspolitiker vill jag arbeta för en utvecklad hälso- och sjukvård som omfattas av alla i samhället. Att även tandvården på sikt också ska vara en del av hälso- och sjukvården. Hela Jönköpings län ska leva och utvecklas genom regionala satsningar och samverkan mellan kommunerna. Bostäder ska finnas för olika behov genom livet och där ingen grupp lämnas utanför. Med dagens orättvisa bostadspolitik har många inte möjlighet eller råd att få tag i en bostad som passar dem, speciellt ungdomar.

Kvinnors lön är i genomsnitt lägre en mannens. I branscher där det finns fler kvinnor en män är ofta lönerna lägre. Vi har i Sverige kommit långt när det gäller jämställdhet men det finns mycket kvar att göra både på arbetsmarknaden och i övriga samhället för att uppnå jämställdhet mellan kvinna och man.

Det här är några viktiga frågor för mig. Ta gärna kontakt om Du har egna frågor och funderingar som Du vill diskutera.

Vi har ett gemensamt ansvar för framtiden, låt oss ta det ansvaret tillsammans.

 

Kontakta Marcus:
Telefon: 036-71 80 03
Mobil: 0706-97 74 50
E-post: marcus.eskdahl@habo.net

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-23 14:41