Nicklas Gustavsson, Barn och utbildningsnämnd

För oss Socialdemokrater är kunskap och lärande viktiga frågor. Ökade kunskaper ger människor större förutsättningar att utvecklas, påverka sina liv och få mer inflytande i samhället. Att ge barn och ungdomar möjlighet till att utvecklas tillsammans oavsett vilken bakgrund man har stärker individen och ger förståelse för andra. Genom maxtaxan i förskolan har vi gett möjlighet för alla barn att få tillgång till förskoleverksamheten.

Den nedmontering som nu bedrivs med att privatisera och försvaga den kommunala skolan kan bli en kostsam sak för våra barn och deras framtid. Vi socialdemokraten i Habo kommun vill bedriva en mer långsiktig och varaktig utbildningspolitik som ser till alla våra kommuninvånares behov. Våra skattemedel ska inte försvinner i vinster hos privata skolor eller förskolor. Dessa ska återinvesteras till våra barn samt skapa en god grund att bygga på för framtiden.

Våra resurser för skol- och utbildningsverksamhet naggas hela tiden i kanten och vi kan ibland känna en viss oro för en del verksamhetsområden inom barn- och utbildningsnämnden. Det handlar bland annat om Satsning på barn med särskilda behov, Lärartäthet inom skola och förskola, Uppmuntran att jobba för grönflagg (Miljöcertifiering) inom skolan, Satsning på vidareutbildning för personal inom Barn- och Utbildningsnämnden samt Satsning på Habo kulturskola.

I Habo har vi en bra skola som kan bli bättre på många områden. För mig som skolpolitiker och Socialdemokrat känns det som en stor utmaning att få vara förtroendevald och jobba med dessa frågor eftersom det handlar om våra barns framtid.


Kontakta Nicklas Gustavsson:
Telefon: 036-472 24
Mobil: 070-334 45 04

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-23 15:25