Viveca Rydberg, Fritid- och kulturnämnden

En meningsfull fritid bidrar till livskvalité och bättre hälsa
Som Socialdemokrat och politiker i Fritids- och kulturnämnden vill jag bidra till en väl fungerande fritids- och kulturverksamhet i vår kommun.

Fritid och Kulturverksamhet för samman människor i olika åldrar och från olika kulturer. Den bidrar till en bättre fysisk och mental hälsa och den bidrar även till vår kommuns utveckling, tillväxt och attraktionskraft.

För oss Socialdemokrater i Habo är fritid och kultur viktigt. Därför vill vi att den skall vara tillgänglig i hela vår kommun både för så väl unga som äldre.

Vi vill investera i både fritid och kulturverksamhet. Därför har vi föreslagit att föreningsanslagen till föreningslivet skall öka. Detta ger ideella föreningar möjlighet att jobba mer med ungdomar för att skapa intresse och ta ansvar både i föreningsliv och i samhället.

Socialdemokraterna har föreslagit att det satsas i kommunen på ett allaktivitetshus med plats för bland annat unga mellan 16 och 20 år.

I en kommun som Habo som växer så pass snabbt måste också utbudet av kultur och fritidsaktiviteter prioriteras. Min förhoppning är att dessa förslag ska kunna genomföras inom en snar framtid.

 

Kontakta Vivecka Rydberg

Mobil:070-249 92 56

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-23 15:22