Begränsa vinstuttaget i välfärden

Självklart måste vi begränsa vinstuttaget i välfärdssektorn

Socialdemokraternas partistyrelse beslutade nyligen att högre krav måste ställas på företag inom välfärdssektorn. Förslaget innebär att kvaliteten ska vara styrande och inte vinstuttaget. Man ska inte kunna optimera vinsten genom att göra kvalitetsneddragningar i form av lägre personaltäthet och lägre personalkostnader. Men det handlar inte om ett vinstförbud. Själva syftet med förslaget om nationella kvalitetslagar är att höja kvaliteten och att använda skattemedlen på bästa möjliga sätt.

Bakgrunden till socialdemokraternas ställningstagande kring vinster i välfärden är den stora debatt som uppstod i samband med skandalerna kring de riskkapitalägda bolagen Attendo och Carema. På flera äldreboenden uppdagades vanvård av äldre samtidigt som bolagen kammade hem stora vinster. Vinster som sedan transporterades till skatteparadis som Jersey och Cayman-öarna i syfte att undvika skatt. Öppenheten och insynen gentemot uppdragsgivarna var undermålig, och när journalister ställde frågor kring de avancerade uppläggen av skattefinansiering möttes de av tystnad. I vissa fall blev de utkastade från de fashionabla kontoren. Riskkapitalbolagen hade i denna sektor hittat en skattkista som man kunde ösa pengar ur. Avkastningen på eget kapital steg från 17 till 33 procent och då ska vi hålla i minnet att en bank som Nordea har ett långsiktigt mål på 15 procent! Man kan naturligtvis också fundera över riskkapitalbolagens intresse för vårdsektorn. De här bolagen borde väl normalt agera där man är villig att ta risker? Det är nog ingen överdrift att påstå att de här bolagen inte fullt ut insåg att med skattefinansierad verksamhet följer också ett stort samhällsansvar. Man kan verkligen ifrågasätta om själva idén med de fria marknadskrafterna har fungerat inom välfärdssektorn. Det är på tiden att samhället återtar den makt som övertagits av riskkapitalbolagen. Frågan är hur den borgerliga regeringen kommer att agera kring vinstmaximering inom välfärden? Kommer den att stå upp för företagens vinster även i fortsättningen?

Efter det socialdemokratiska förslaget kring vinstbegränsningar i välfärden har lobbyorganisationer som Svenskt näringsliv ryckt ut till vinsternas försvar. Urban Bäckström talar om att socialdemokraternas beslut är ”oroande”. Jag skulle vilja påstå att det är mer oroande, om man inte använder skattemedlen effektivt med kvalitet och öppenhet som ledord. Att ställa krav kan aldrig betecknas som ”oroande”.

 

Kent Mårtensson

Oppositionsråd (S)

Ystad

  

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-26 17:06