Borg går inte att lita på

 

Borg går inte att lita på

 

Det är ett faktum att ett folkligt missnöje växer sig allt starkare mot att våra skatter går till vinstdrivande företag varav en del är lokaliserade på kanalöarna (skatteparadisen).

 

Dessa är intresserade av våra skatter men hatar att själva betala skatt. Något som finansminister Anders Borg (M) menar ska sättas stopp för.

 

Sverige är i dag ett av de länder som gått fram allra snabbast när det gäller att avreglera och privatisera. Det har gått så snabbt att några djupare utvärderingar inte hunnits med.

 

Dessutom har privatiseringarna skett utan att den politiska eliten tagit reda på vad väljarna vill och anser vara bäst.

 

Vad väljarna insett är att privata bolags vinstuttag oftast sker på bekostnad av kvaliteten i välfärden med mindre antal anställda för att öka sina vinster.

 

Ett stort antal apotek har privatiserats och vi har fått dyrare mediciner. De borgerliga försvarar sig med att vi i gengäld fått fler apotek att välja mellan.

 

Men många av dessa apotek är redan på väg att stängas på de mindre orterna på grund av att de nya ägarna anser det vara olönsamt att driva vidare.

 

Nu fortsätter utförsäljningen av vår gemensamma egendom. Svensk Bilprovningen har sedan länge varit aktuell för utförsäljning, men intresset från privatkapitalet för köp har varit mer än svalt.

 

Men skam den som ger sig. Det handlar ju inte om bra affärer och bra service för medborgarna. Det viktigaste för borgerligheten är att få igenom sin privatiseringspolitik.

 

Intresset för köp var så svalt, så vad gör regeringen då? Jo, en specialaffär och säljer ut 70 besiktningsanläggningar till "Opus Group", ett holdingbolag i skatteparadiset Cypern.

 

Att bolaget inte har pengar att betala med gör ingenting. Regeringen tvingar Bilbesiktningen att låna ut 375 miljoner till det bolag som ska konkurrera ut dem!

 

Villkoren för affären har sedan hemligstämplats av regeringen så vi får inte ens veta hur pengarna ska betalas tillbaka.

 

När försäljningen är genomförd kommer Opus Group inte ens att betala skatt på sina vinster, det blir samma visa som när övriga delar av välfärden och det gemensamt ägda har sålts ut - man drar in stora pengar på det vi byggt upp med skattepengar men smiter själva från skatten.

 

Bilprovningen blir ännu ett exempel på en politik som sätter marknadsintressen före allt annat. Helt sanslöst! Anders Borg går inte att lita på.

Kent Wallin (S) Ystad

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-05 09:02