Bostadsbyggandet saknar politisk handlingskraft

Bostadsbyggandet saknar politisk handlingskraft

Det är ställt utom allt tvivel att Ystad behöver fler bostäder, framförallt är det hyreslägenheter som saknas. Genomförda enkäter visar på ett stort intresse för att flytta till Ystad, men tyvärr, den borgerliga ledningen i kommunen verkar inte ha ambitionen och engagemanget att få igång byggandet. Detta trots att man är väl medveten om att det inte finns några tomma lägenheter och att köerna växer.

Den borgerliga majoriteten presenterar pliktskyldigast för kommunfullmäktige vilka planer som kan bli aktuella, men oftast ligger dessa alltför långt i framtiden. Ystad behöver nya lägenheter nu och därför måste det tas fram byggplaner som snabbt kan realiseras. Enligt Mark-och Bostadsförsörjningsprogrammet behöver det byggas 140 nya bostäder varje år för att nå 1%-målet.

Tittar man tillbaka på de senaste årens byggande blir bilden ännu tydligare, ett 20-tal lägenheter har byggts, vilket inte alls motsvarar de behov och planer som finns. Det låga byggandet ska också ses i perspektivet av Ystads kommuns egna mål om inflyttning på 1 procent. Detta mål har inte uppnåtts på flera år och avspeglar det faktum att takten i bostadsbyggandet är för låg.

Som om det vore en tillfällighet har nu inflyttningsmålet sänks till 0,7 procent, troligen beroende på att den borgerliga majoriteten inte vill riskera några anmärkningar från revisorerna. Trots sänkt mål kan man inte spåra någon aktivitet för att ens nå detta mål.

Socialdemokraterna menar att det är helt fel väg gå, att minska inflyttningsmålet. Det sänder ut signaler om att vi inte själva tror på en utveckling av befolkningen i Ystad. Vi menar att det bara finns en väg att gå, nämligen att staka ut tydliga mål och sätta större tryck på bostadsbyggandet. Vi tycker också det är viktigt att använda det kommunala bolaget Ystadbostäder som ett instrument för att öka byggandet. Här har den borgerliga majoriteten misslyckats, antalet nyproducerade lägenheter talar sig eget språk, 2010 – 19 lgh, 2011 – 4 lgh och 2012 blir resultatet 0 lgh.

Socialdemokraterna vill också särskilt peka på behoven av lägenheter till ungdomarna. De har idag väldigt svårt att etablera sig på bostadsmarkanden och bor istället hos föräldrarna långt upp i åldrarna.  Vi menar att det borde byggas ungdomslägenheter i Surbrunnsområdet. Detta bör skrivas in i avtalen med byggherre och exploatör.

Vi vill också peka på nödvändigheten att öka befolkningen inte minst med tanke på de stora investeringar som ska genomföras de närmsta åren. Varje ny invånare genererar ca 42000 kronor och Ystads kommun behöver även nya intäkter för att förstärka såväl skola som äldrevård.

Med den takt som den borgerliga majoriten för närvarande håller i bostadsbyggandet kommer det att ta minst 375 år att bygga ikapp nuvarande kö!

 

Kent Mårtensson (S)                                Kaj Jönsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-03 09:27