Dags att agera, det är på allvar nu

Dags att agera, det är på allvar nu!

Ointresserat, oengagerat så kan man sammanfatta insatserna i den borgerliga majoriteten i Ystad när det gäller ungdomsarbetslösheten. Medan fler och fler ungdomar går ut i arbetslöshet, väljer kommunalrådet Kristina Jönsson (M) att likt strutsen stoppa huvudet i sanden. På budgetmötet i juni säger Jönsson (M) pliktskyldigast att man ska samarbeta med olika aktörer, frågan är om inte detta bara är läpparnas bekännelse. Det finns i alla fall inte något som helst tecken som tyder på att några initiativ har tagits. Det är närmast häpnadsväckande att majoriteten inte inser allvaret i de ungas situation och omedelbart sätter igång både med att skapa opinion och förståelse för att se sambanden mellan problem och åtgärd.

Socialdemokraterna skrev för mer än 1 år sedan en motion som just behandlade frågan om  samarbete med näringsliv och arbetsförmedling i syfte att få igång en dialog, men tyvärr inte heller detta initiativ föll de borgerliga på läppen, utan motionen avslogs och därmed kunde man återgå till törnrosasömnen.

Det är klart att detta synsätt inte duger om man vill åstadkomma resultat. Det kommunala ansvaret handlar också om att inte bara se problemen med ungdomsarbetslösheten, utan också till de möjligheter som praktikjobb och kompetensförsörjning kan ge. De här frågorna behöver upp på bordet nu, inte i morgon eller övermorgon. Vi kommer att behöva utbilda många unga som kan ta sig an morgondagens utmaningar.

Socialdemokraternas förslag till budget 2013 innehöll en satsning på 1,5 miljon för att bryta trenden med ungdomsarbetslösheten och få till stånd trainee-anställningar inom den kommunala verksamheten. Det finns redan ett färdigt koncept, den s.k. Malmömodellen och finansieringen kan lösas genom särskilt anställningsstöd. Tyvärr fanns inte viljan eller intresset hos de borgerliga den här gången heller, deras svar blev istället en neddragning av resurserna.

Vi kan inte acceptera en situation när över 20 procent av ungdomarna går utan jobb. Det är ett slöseri både för individerna och för samhället.  Arbetslösheten är nedbrytande och skapar i förlängningen andra sociala problem. Därför menar vi socialdemokrater att det är så viktigt att bryta trenden och istället för att bara vara passiv och använda ”låt-gå-modellen” vill vi nu satsa och stärka på ungdomarnas förmåga. Det är de värda.   

Kent Mårtensson          Roger Jönsson                          Adrian Magnusson

Oppositionsråd             Ordf. i Arbetarkommunen         Ordf. i SSU 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-07-29 17:02