Full sysselsättning är möjlig

 

ungdomsarbete

Full sysselsättning är möjlig

Arbetslösheten är hög och har stigit sedan högeralliansen fick makten I detta läge väljer regeringen att prioritera sänkta skatter för företag, istället för att satsa våra gemensamma resurser på att få människor i arbete. 
I vårt socialdemokratiska budgetalternativ prioriterar vi jobben och satsningar på tillväxt och utbildning. 
Den skånska arbetslösheten har stigit till över tio procent och i många skånska kommuner har vi en försämrad arbetsmarknadssituation. 
I Ystad har antalet arbetslösa ökat sedan förra året och företag har också varslat. 
För unga ser utvecklingen ännu dystrare ut. Nästan var fjärde ung Ystadbo är arbetslös. Sveriges ungdomsarbetslöshet är högre än andra jämförbara länders. 
Vi socialdemokrater föreslår omfattande reformer för att bekämpa arbetslösheten. Alla som är under 25 år och arbetslösa ska antingen erbjudas arbete eller utbildning. 
Vi föreslår ett utbildningskontrakt för dem som inte har slutfört gymnasieutbildningen. Vi föreslår även satsningar på yrkesintroduktionsjobb. 
Unga skall ges möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket
I vårt budgetalternativ gör vi också en satsning så att kommuner och landsting kan erbjuda anställningar till kollektivavtalade löner kombinerat med handledning och utbildning. 
Vi inrättar även stöd till arbetsgivare som anställer inom yrkesintroduktionsavtalen. Detta för att göra det enklare för privata företag att anställa unga. 
Ett problem är det s.k. rekryteringsgapet, där företag inte hittar ny personal med rätt kompetens. Samtidigt är 7,5 procent av arbetskraften arbetssökande. Detta gap mellan arbetskraftens kompetenser och det som företagens behöver medför missade och hindrar företagen från att växa. 
Vi vill satsa på bristyrkesutbildning, utbyggd yrkesutbildning och högskola. Totalt föreslår vi att 35 000 nya jobb och utbildningsplatser skapas för unga, utöver vad regeringen har föreslagit. 
Samtidigt avskaffar vi Fas 3. Dessa konstgjorda jobb till ofta usla villkor, ska ersättas med avtalsenliga löner och utbildningsplatser. 

Socialdemokraterna i Ystad har på flera sätt lämnat skarpa förslag på trainee- och praktikplatser och mycket annat. Tyvärr verkar inte Ystads borgerliga se att arbetslösheten också är en viktig en lokal fråga.   

Full sysselsättning är möjligt. Men då krävs en annan politik än den som de borgerliga för. Socialdemokraterna vill föra bort Sverige från massarbetslösheten. Vi har de skarpa förslagen för att det ska bli möjligt. 

Kerstin Nilsson (S) Riksdagsledamot 

Kent Mårtensson (S) Oppositionsråd, Ystad 


 

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-09 09:41