Kris i den öppna psykvården

  

 

 

Kris i den öppna psykvården

Krisen inom den psykiatriska öppenvården i sydöstra Skåne har varit en följetong sedan Carema psykiatri tog över i november 2010. De stora brister som finns på Carema psykiatri kan inte längre bortförklaras som uppstartsproblem. Det är istället uppenbart att den psykiatriska öppenvården befinner sig i kris. Patienter vittnar om att det är svårt att nå Carema per telefon, svårt att få tider och att kontinuiteten brister när hyrläkare kommer och går. Det framkommer ständigt nya vittnesmål om patienter som farit illa och Carema tycks inte vara kapabla att fullfölja sitt uppdrag. Som en konsekvens ska nu Region Skåne genomföra en s.k medicinsk revision. Men frågan är om det är tillräckligt, situationen för patienterna är allvarlig och måste förändras. Det är anmärkningsvärt att den borgerliga majoriteten i Region Skåne har låtit det gå så här långt innan någonting görs.

 

Invånarna i sydöstra Skåne har rätt att få den vård och omsorg de är i behov av. Vården måste vara lätt att nå, patienter i behov av läkarkontakt måste få det och kunna känna sig förvissade om att de blir väl omhändertagna. Vården måste vara tillgänglig, tillförlitlig och trygg. Det är naturligtvis särskilt viktigt när det rör sig om patienter med psykiatriska problem, som ofta tillhör de mest utsatta i samhället.

 

Hur har det då kunnat gå så här? Det är tydligt att den borgerliga majoriteten i Region Skåne har genomfört en dålig upphandlig som vi socialdemokrater redan tidigare varit mycket kritiska till. Men det framstår också som allt mer uppenbart att Carema psykiatri inte levererar vad man lovat. Det sorgliga resultatet är att patienterna kommer i kläm vilket naturligtvis är helt oacceptabelt.

 

Krisen inom psykiatrin i sydöstra Skåne är ännu ett exempel på hur fel det kan gå när vård upphandlas. Fokus har hamnat på att pressa priser istället för att sätta patienternas bästa först. Patienter som redan tidigare befinner sig i en svår situation får inte den vård de behöver. Det är anmärkningsvärt och måste åtgärdas. För att säkra hög kvalitet på den psykiatriska vården och omsorgen anser vi socialdemokrater att den ska drivas i Region Skånes egen regi. Med en Socialdemokratisk politik kommer dessutom tillräckliga resurser tillföras för att invånarna i hela Skåne ska få den vård de behöver.

 

Henrik Fritzon (S)

Regionråd

 

Stefan Malmberg (S), Ystad

Ledamot i regionfullmäktige

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-10 21:36