Kyrkovalet 2013

Kyrkoval 2013,Tornbild
 

Ang Kyrkovalet 2013

Nomineringar till valsedeln för kyrkomötet och stiftsfullmäktige ska vara Ystads Arbetarekommun, Surbrunnsvägen 24, 271 40 Ystad tillhanda senast 1 december 2012. Nomineringar till kyrkofullmäktigevalsedlarna i Ystads, Ljunits, St Köpinge och Löderups församlingar ska vara Ystads AK tillhanda senast 1 mars 2013. Den som föreslås ska vara medlem i Svenska kyrkan och i s-partiet. Vederbörande ska vara tillfrågad om att denne ställer upp.

Det ska nämnas att Sövestadsbygdens församling läggs samman med Ystads församling 1/1 2014. Namnet på den sammanslagna församlingen blir Ystads församling. Det innebär att på s-valsedeln 2013 till Ystads församling även ska finnas kandidater från hittillsvarande Sövestadsbygdens församling.

Nomineringarna till kyrkomötet och stiftsfullmäktige fastställs av AK-möte torsdagen 13 december, kl 19.00. Plats: Cabinen. Valsedlarna till de fyra kyrkofullmäktigeförsamlingarna fastställs på AK:s årsmöte tisdagen 26 mars 2013. Plats: Cabinen, kl 19.00.

Ett lokalt kyrkopolitiskt handlingsprogram för Socialdemokraterna i de fyra församlingarna ska upprättas och fastställas på ett AK-möte under våren 2013. 

 -----------------------------------------------------------------------------

Nominerade till förra kyrkovalet

Nominerade vid förra Kyrkovalet

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-01 17:07