Edvinshems S-förening

Edvinshems S-förening

Vår möteslokal finns på 

Repslagaregatan 14

Kontakt: Ordförande Jan-Erik Jönsson, jejons@telia.com, 072-1577248

Möteskalendarium kommer.

Styrelsen
Ordf  Jan-Erik Jönsson
Kassör Berth Andersson
Ledamöter Anja Edvardsson Gunilla Olsson, Shukrije Pllashniku, Karl Pettersson, Malin Henningsson
Ersättare Thomas Micha, Kevin Rasmusson, Kerstin Jönsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-05 16:59