AK-möte 31 januari

På AK-mötet den 31 januari deltog ca 25 medlemmar. Då togs beslut om Ystad AK:s nomineringar till uppdrag i partiets distriktsstyrelse. Nomineringarna gällde ordinarie och ersättare i distriktsstyrelsen, revisionen, valberedningen och förtroenderådet.

 S-föreningarna hade också lämnat förslag på ombud till distriktskongressen i Helsingborg den 20 april. AK-mötet beslutade skicka tio ombud till kongressen.

Ett drygt tiotal motioner till distriktskongressen hade lämnats av medlemmar. Efter diskussionerna på mötet beslutade AK att lämna in tio motioner som AK:s egna.

Motionerna handlade dels om partiets inre arbete, dels om frågor om välfärden, äldreomsorgen, kollektivtrafiken och frågan om Region Skånes utveckling mot en storregion.

Motionernas rubriker: Arbetsmiljöfråga i Skånetrafiken; Resekort för unga; Ett Skåne i balans; Kollektivtrafikens utveckling i Skåne; Ett Skåne i balans; Redogörelse för utvärderingen av frågan om storregion eller Skåneregion; Äldreomsorgen och åtstramningens pris; Utredning om begränsning av bemanningsföretagens verksamhet; Breddad fördelning av ombudsplatserna till partikongressen; Förbättrade förutsättningar för kommunikations- och kampanjarbete.

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-06 18:40