Alliansen kostar pengar

En ny framtid behövs

 

Vi socialdemokrater är mycket oroliga för den utveckling som nu sker i Ystads kommun. Verksamheten kommer nästa år att beräknas gå med 32 miljoner kronor minus. Socialförvaltningen har ett underskott för innevarande år på 12,7 miljoner kronor som nu ska sparas in, trots att underskottet beror på att allt fler efterfrågar all mer hjälp. Till det ska det läggas ytterligare besparingskrav på sex miljoner kronor. Barn- och utbildningsförvaltningen ska spara sju miljoner kronor. Besparingar som drabbar de mest utsatta kan vi socialdemokrater inte acceptera.

 

Dessa besparingar beror på att den styrande alliansen i Ystad inte har utvecklat kommunen så att befolkningsmängden har ökat i den takt som har behövts (mindre intäkter till kommunen), att den har sagt nej till mer pengar till verksamheterna samt att regeringen driver en politik som vältrar över kostnader och ansvar på landets kommuner.

 

Sedan 2008 har efterfrågan ökat allt mer på de tjänster som socialförvaltningen ger till kommunens invånare. I fjol fullkomligt exploderade det. I år fortsätter efterfrågan att öka, vilket gör att det egentliga underskottet hamnar på 12,7 miljoner kronor. Direktiv ifrån kommunstyrelsens Kristina Bendz (m) om att besparingar ska genomföras har skickats ut. Förutom dessa miljoner ska ytterligare sex miljoner kronor sparas. Totalsumman blir 18,7 miljoner kronor. Besparingar som kommer att slå hårt mot de ystadsbor som behöver hjälp och stöd.

 

Orsaken till underskottet för socialförvaltningen är det allt tuffare samhällsklimatet och att regeringen skickar räkningen för sin politik till kommunerna. Ett exempel är socialbidraget, det som i dag heter försörjningsstöd, som har ökat från 2008 till i år. Då låg nivån på 6,8 miljoner kronor, lägsta nivån, för att i fjol har ökat till 12,6 miljoner kronor. I år beräknas socialbidraget landa på 14,6 miljoner kronor. Cirka 48 procent av de som söker socialbidrag är arbetslösa medan cirka 15 procent är sjukskrivna. Detta sker på grund av att socialförsäkringarna som a-kassan och sjukförsäkringen har försämrats.

 

Vi socialdemokrater anser att det här sliter isär vårt samhälle. Så ska det inte vara. En passiv politik, både på riks- som lokal nivå, skapar problem. Problem som nu leder till att miljoner ska sparas in. Besparingar som drabbar de svaga, utsatta samt våra barn och ungdomar negativt. En ny framtid behövs för Ystads kommun och landet.

 

Roger Jönsson (S)

Ordförande socialdemokraterna Ystads kommun

Socialbyrån YstaD

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-21 09:50