Bredden är idrottsrörelsens framgångsfaktor

Breddidrotten är idrottsrörelsens framgångsfaktor!

På arenor runt om i världen kan vi följa våra duktiga svenska idrottare inom elitidrotten. Dessa tävlingar och framgångar gör att vi bänkar oss framför tv:n eller besöker arenor för att uppleva nerven och stämningen. Svensk idrottsrörelse är unik med sin modell som bygger på ideellt engagemang och samverkan mellan bredd- och elitidrott. Denna samverkan ger många möjlighet att delta långt upp i åldrarna vilket skapar förutsättningar för både en god folkhälsa och framgångar på elitnivå. Det skapas också en glädje till att röra sig vilket främjar livslång rörelseglädje. Det är denna samverkan som har gjort och gör svensk idrott så framgångsrik på såväl bredd- som elitnivå.

I vissa delar av idrottsrörelsen har åsikter växt fram som anser att en tidig elitsatsning är vägen till fortsatta framgångar. Detta resonemang hotar en levande idrottsrörelse, folkhälsan och även fortsatta framgångar på elitnivå.

Jag har själv en lång erfarenhet från både bredd och elitidrott inom handbollen och ser att elitidrottens förutsättningar försämras avsevärt när breddidrotten försvagas. Här i Ystad har vi en av världens mest framstående plantskolor för handboll. Det är flertalet faktorer som gör Ystad så framgångsrikt i utvecklingen av spelare. Exempelvis välorganiserade föreningar, utbildade ledare, träningsmiljön med mera. Men en faktor som är helt avgörande är att Ystad har en stark breddidrott och en sen selektering av spelare. Detta gör att många spelare dels får chansen att vara aktiva längre, skapa intresse för livslång rörelseglädje samt intresset att vara aktiva inom idrottsrörelsen i olika uppdrag. Barn och ungdomar utvecklas olika gällande fysisk utveckling och personlig mognad, därför är det omöjligt att i tidig ålder identifiera vilken individ som har förutsättningar att bli en framgångsrik elitidrottare.  

Ystad kommun har en stor mångfald av idrotter och bra föreningar men hur ska vi kunna fortsätta att vara framgångsrika? Det gäller att ge föreningarna bättre förutsättningar till rekrytering, möjlighet till verksamhetsutveckling samt att genom samhällsplanering ge barn- och ungdomar möjlighet att vara aktiva i sina närområden. För att lyckas med detta i Ystad kommun krävs det en nära samverkan mellan föreningar och kommunen, en god föreningssamverkan med de olika idrottsförbunden och en god samverkan mellan kommunens föreningar. 

Svensk idrottsrörelses unika modell måste vara grunden även i framtidens idrottsrörelse!

Karl Pettersson (S)

Kandidat till Ystads kommunfullmäktige för Socialdemokraterna

 Karl

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-06 09:37