Bristen på bostäder och jobb drabbar unga

 

Befolkningsökningen i Ystads kommun tenderar att minska år för år. När siffrorna för första halvåret nu presenteras, visar de på en ökning med endast 4 personer. En alldeles för låg siffra för att motsvara uppsatta mål. Ystads kommun mål har länge varit 1% befolkningsökning. Under den senaste mandatperioden har, under borgerligt styre, denna siffra reviderats till 0,7%.

Ovanstående mål ligger till grund för den ekonomiska planeringen. I klartext innebär detta att när befolkningsökningen stagnerar, påverkar det ekonomin i samma riktning.

De kommunala inkomsterna består i huvudsak av kommunalskatt, avgifter och statsbidrag. Ystads kommun får för varje nyinflyttad invånare ca 42000 i statsbidrag, som naturligtvis används till olika områden som skola, äldreomsorg, gator, lokaler och kultur. Om vi endast har en marginell ökning av befolkningen blir det också hål i budgeten.

Detta är precis vad som hänt under den borgerliga majoriteten i Ystad. Under flera år har man inte nått målen för befolkningsökningen. Resultatet kan vi nu avläsa i de hårda besparingskrav som nu läggs ut på kärnverksamheten, alltså främst skola och äldreomsorg.

Vad kan då vara orsaken till att vi inte får den inflyttning som planeras. Bristen på bostäder har naturligtvis stor påverkan. Ett otillräckligt byggande ger inte bara upphov till en bristsituation, utan gör också att flyttkedjorna avstannar. Detta slår hårdast mot dem som ska etablera sig på bostadsmarkanden, ungdomarna. De som ska skaffa sig den första bostaden och påbörja sitt vuxna liv.

Hur ser det ut i Ystad? Tittar man på kösituationen hos det kommunala bostadsbolaget ringlar kön lång. På hemsidan får man informationen att det finns inte finns några lediga lägenheter och att väntetiden för en 2-rummare eller större är över 2 år.

Med en hög arbetslöshet bland ungdomar, över 20% och stor brist på bostäder finns stort behov av politisk aktivitet inom dessa områden. Tyvärr, får man konstatera att dessa frågor hamnat långt ner på prioriteringslistan hos den borgerliga majoriteten.

Socialdemokraterna efterlyser både kreativa och konstruktiva förslag för både jobb och bostäder. Vi har genom motioner initierat olika förslag för att sätta igång bostadsbyggandet och ge möjlighet för ungdomar att få praktik inom den kommunala verksamheten.

Med tanke på de stora investeringar i badhus och sporthallar som är beslutade behövs nya inkomster. Eftersom det redan står människor i kö som vill flytta till Ystad, borde det inte ens för en moderatstyrd majoritet vara så svårt att förstå grundläggande företagsekonomiska sammanhang.  

 

Kent Mårtensson (S)

Takbygge

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-26 21:27