Buss 304 återuppstår!

Buss 301

Buss 304 återuppstår!

 

För alla som bor på landsbygden är kollektivtrafiken mycket viktig. Den gör det möjligt för människor att ta sig till och från studier, arbete, fritidsaktiviteter och affärer på ett säkert och miljövänligt sätt. Tyvärr har den styrande femklövern i Skåne haft en annan åsikt vilket gjorde att ett antal busslinjer på landsbygden lades ned augusti 2012. Det här var en felaktig förändring som vi socialdemokrater nu tänker ändra på. Vårt vallöfte är att investera i nio nya busslinjer. För Ystads och Tomelillas del innebär det att vi återinför buss 304.

 

Det är många som drabbades negativt av nedläggningen och kritiken har varit hård. Buss 304 gjorde att barn och ungdomar kunde säkert ta sig till och från sina skolor. Vuxna kunde arbetspendla och äldre använde bussen för att åka in till affärer och göra olika ärenden. Borttagandet av bussen innebar att barn har gett sig ut på vägar med cykel, fått längre skoldagar, människor kör bil till jobbet, de äldre har blivit mer isolerade.

 

En bra och utvecklad kollektivtrafik är modern och hör framtiden till. Vi socialdemokrater anser därför att det är mycket viktigt att buss 304 återuppstår. Det är en busslinje som längs sin väg knyter ihop orter samt stärker och investerar i människors möjligheter att bo på landsbygden. För miljön är det också bra. En röst på socialdemokraterna i regionvalet innebär att buss 304 kommer att förverkligas.

 

Cecilia Magnusson-Svärd (S), regionkandidat

Stefan Malmberg (S), regionfullmäktigeledamot

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-30 09:13