Dags för nytänkande

Dags för nytänkande

 

Sverige var en gång ett föregångsland på det arbetsmarknadspolitiska området i Europa och världen. Tyvärr är det inte så längre. I dag ligger arbetslösheten i Sverige på 8,0 procent. I Skåne ligger den på 10,3 procent och i sydöstra Skåne är nivån 8,0. För Ystads del ligger arbetslösheten på 7,6 procent. Ungdomsarbetslösheten i Ystads kommun ligger på 20,6 procent. Så här kan det inte fortsätta längre. Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU senast 2020.

 

Under alliansregeringens tid har vi sett en tilltagande idélöshet. Politiken som bedrivs handlar om tillfälliga punktinsatser, lappa och laga, avskaffa, samt en tro på att skattesänkningar och marknadsanpassning ger alla lösningar. Detta oavsett politiskt område. Trots att den förda politiken inte löser några problem, speciellt inte massarbetslösheten, fortsätter regeringen i samma hjulspår.

 

Vi ser behovet av ett helt nytt tänk kring arbetsmarknadspolitiken som bygger på en helhetssyn på samhällets behov nu och i framtiden. För ett arbetsliv som blir allt längre måste arbetsmarknadspolitiken omfatta hela arbetslivet och vara anpassat för hela livscykeln, från ungdom till pension, med möjlighet att prova annan tjänst och till avbrott för studier mitt i livet.

 

För att kunna ta stegen mot att ha lägst arbetslöshet i Sverige 2020 behövs det olika förslag för att det ska kunna förverkligas. Här följer två stycken idéer. Vi skulle vilja föreslå införandet av ett frivilligt samhällsår där ungdomar som precis slutat gymnasiet under ett års tid erbjuds att gör en insats för samhället, men också för sig själva, genom att året skapar arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden. Samhällsåret genomförs som ett introduktionsår på arbetsmarknaden under handledning, inom offentlig sektor, ideella organisationer eller privat näringsliv.

 

Alliansen avskaffade möjligheten till friår. Vi föreslår att en ny variant av friåret återinförs, där grunden finns kvar dvs. att en person kan få arbete under samma tidsperiod som en anställd får tjänstledighet. Friåret inbegriper rätt till tjänstledighet för att prova annan tjänst, rätt till tjänstledighet för att starta eget, samt rätt till tjänstledighet för studier under ett år med 80% av lönen.

 

Alliansen kör vidare i tron att det ska bli bättre. Det är dags för förändring och en ny socialdemokratiskt ledd regering. Kommuninvånarna i Ystad och södra Skåne vinner på detta.

 

Magnus Holst (S) Kommunpolitiker i Ystads kommun

Roger Jönsson (S) Riksdagskandidat – Skåne län södra, Ystads kommun

Takbygge

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-28 14:12