Dags för utskrivning av den borgerliga majoriteten

 

Den styrande borgerliga majoriteten i Region Skåne har för 2013 beslutat om drastiska nedskärningar i den skånska sjukvården. Samtidigt som behoven blir allt större och fler människor än någonsin söker sig till sjukvården, ska den få mindre resurser. Hur den ekvationen ska gå ihop är svårt att förstå.

För lasarettet i Ystad har beslutats om en besparing på 50 miljoner kronor, en svindlande summa för många, men inte för de borgerliga politikerna.

Michael Sandin(M), ansvarigt regionråd, tog för någon tid sedan ett steg tillbaka och meddelade att man behövde avvakta med beslutet om förändringarna inom Skånes sjukvård, för att reda ut konsekvenserna. Jo ni läste rätt! För att reda ut konsekvenserna. Menar Sandin(M) på allvar att detta inte är utrett, innan man fattat beslut? Man tar sig för pannan!

Vid ett studiebesök förra veckan på lasarettet i Ystad fick vi med egna ögon uppleva hur situationen på akutmottagningen ser ut. Med alla platser upptagna och med fler väntande patienter i väntrummet utför personalen en heroisk insats. De lyckas med konststycket att, trots fullbeläggning, hantera en kaotisk situation.

Det är utifrån detta perspektiv som minskningen av 22 vårdplatser måste ses. Fler patienter kräver rimligtvis fler vårdplatser. Det behöver man inte heta Einstein för att räkna ut. Dessutom innebär besparingarna att personalen kommer att minska. Från det faktum att det redan idag är för få händer och stressen tynger personalen, så de knappt hinner gå på toaletten, kommer ännu färre händer att få negativa konsekvenser för patienterna.

I den risk-och konsekvensanalys som upprättats kring neddragningarna har olika scenarier beskrivits. T.ex anses risken för att patienter inte kan läggas in på grund av för få vårdplatser som mycket stor, även risken för att patienter ska få ligga i korridorer bedöms som mycket stor. Transporterna till andra sjukhus kommer att öka, vilket uppfattas negativt för patienterna, framförallt för dem som är äldre och sköra. Detta medför också att de anhöriga får längre avstånd för besök.

Trots denna tydliga risk-och konsekvensanalys görs bedömningen att besparingarna är ett kvalitetsprojekt. Man kan ju ställa sig frågan om man med detta synsätt verkligen tagit hänsyn till riskbedömningarna i risk-och konsekvensanalysen.

Det är dags att den borgerliga majoriteten tar ansvar för neddragningarna och inte vältrar över detta på personalen, som varje dag ska stå öga mot öga med patienterna och förklara att resurserna inte räcker till.

Det är nu hög tid att skriva ut ett recept till den borgerliga majoriteten i Region Skåne.

Färdigbehandlad för utskrivning!

Kent Mårtensson (S)                                     Stefan Malmberg (S)

Oppositionsråd                                             Ledamot i Regionfullmäktige

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gruppbild

Bild från studiebesöket på Ystads Lasarett

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-06 17:50