De borgerliga skönmålar situationen på sjukhuset

 

Den styrande borgerliga majoriteten i Region Skåne har besökt Ystads lasarett och skrivit en debattartikel i Ystads Allehanda den 24 maj.

Oron för vad som ska hända med Ystads lasarett är stor bland patienter och vårdpersonal. Men de borgerliga politikerna blundar för verkligheten och skönmålar istället situationen i vården.

 

Den borgerliga regionledningen tar upp de korta köerna som ett exempel på att allt är frid och fröjd på Ystad lasarett. Men man nämner inte att väntetiderna på akutmottagningen är långa. Lasarettet lyckas inte leva upp till målet att 80 % av patienterna ska vara färdigbehandlade inom 4 timmar. Istället får sjuka människor ligga kvar på britsar och i korridorer med alla risker det innebär.

 

Delar av Ystad lasarett är faktiskt hotat. Den borgerliga regionledningen är i full färd med att flytta ortopedioperationer härifrån. Det har skapat stor osäkerhet hos många berörda patienter. Omflyttningarna görs inte för patientens bästa utan för att spara pengar. Över 20 vårdplatser kommer att stängas, vilket innebär att trycket på de befintliga vårdplatserna ökar. Dessutom har omflyttningarna inneburit att ambulanserna allt oftare används för att transportera patienter till Kristianstad. Konsekvensen av det är att räddningstjänsten får rycka ut när det saknas ambulanser.

 

Dessa försämringar är inte acceptabla! Vi vill att den borgerliga regionledningen ger svar på hur problemen ska lösas. Men de duckar för frågan och har vägrat att ställa upp på en debatt med oss Socialdemokrater om vården i Ystad.

 

Vården i Skåne har under flera år missköts genom de borgerliga politikernas nedskärningar. Men nedskärningarna går inte ihop med samhällsutvecklingen - patienterna blir inte färre. Att skåningarna ändå ofta får god vård beror på att vårdpersonalen gör sitt yttersta och därmed tvingas dra över budget.

 

Ystad lasarett tvingas under 2013 att spara ytterligare 50 miljoner kronor. Ska det gå måste personalen minskas med ca 100 anställda. Det får förödande konsekvenser för ett litet lasarett med drygt 1000 anställda. Den redan tuffa arbetssituationen för vårdpersonalen blir än värre. Det är också orimligt att tro att nedskärningar kan genomföras utan att patienterna drabbas.

 

Socialdemokraterna står för en annan sjukvårdspolitik. Vi säger nej till fortsatta nedskärningar, nej till fler försämringar av vården och nej till fler ogenomtänkta omstruktureringar. Lasarettet i Ystad är mycket viktig för invånarna i sydöstra Skåne och måste få finnas kvar.

 

 

Kent Mårtensson (S)

Oppositionsråd, Ystad

 

Stefan Malmberg (S)

Regionfullmäktigeledamot, Ystad

Entre, Lasarett

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-03 18:14