De nya moderaterna blir alltmer desperata

De nya moderaterna blir alltmer desperata

Ledande moderater går i en artikel till hätskt angrepp på socialdemokraterna som begåvas med epitetet lögnare. Detta ska ses i ljuset av att moderaterna trumfat igenom en budget i kommunfullmäktige som inte på något sätt beskriver vad man vill åstadkomma med sin politik. Det hade varit mer klädsamt om man i en insändare bemödat sig om att tala om för väljarna vilka nedskärningar och kostnadsökningar som väntar inför nästa år. Detta lindar man omsorgsfullt in i ett hemligt julpaket med glittrande blått omslagspapper.

Socialdemokraternas förslag har jag ingen anledning att hemlighålla. Det handlar om förskolan och skolan, om att våra äldre ska ha en trygg och givande vardag, om våra gator och grönområden, om hur vi vill att våra föreningar ska utvecklas.

 

Det socialdemokratiska förslaget tar sin utgångspunkt i de åtgärder som vi anser nödvändiga för att samhället ska bli bättre och mer rättvist.

 

Det pågår idag en stor debatt kring hur skolan fungerar eller inte fungerar. De flesta är nog överens om att vuxennärvaron behöver öka i skolan. Socialdemokraterna anser att det behövs mer personal och mindre barngrupper i förskola och skola, speciellt under de första skolåren.

 

När det gäller ungdomar måste vi få till ett mycket kraftfullare arbete i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Vi kan inte slå oss till ro med att ha fixat några få praktikplatser, utan det är dags att ta nästa steg. Socialdemokraterna menar att detta kan vara trainee-platser, där man varvar utbildning och praktik.  

 

Demografiutvecklingen i Ystad kommun går mot allt fler äldre över 65 år. Det innebär i sin tur att allt fler äldre kräver fler vårdinsatser. Detta måste kommunen möta med att bygga fler särskilda boenden och trygghetsboenden.

Socialdemokraterna har under lång tid, argumenterat för ett nytt boende vid Dammhejdan. Här ser vi stora möjligheter till att förverkliga en bra blandning av äldreboende, trygghetsboende, hyreslägenheter och villabyggnation.

 

Det är dags för förverkligande av seniorernas hus. Pensionärsrådet har drivit denna fråga under lång tid och något måste hända nu. Precis som när det gäller Ungdomens hus är det fler mötesplatser som behövs.

 

Socialdemokraterna har otaliga gånger påpekat behovet av fler bostader och då särskilt hyresrätter. Tillgången till bostäder är central för kommunens utveckling. Med fler invånare skapas också ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar.

 

De fyra moderata ”sanningssägarna” Kristina Bendz, Bo Lönnerblad, Henrik Plantin och Tommy Andersson vill tydligen hellre ägna sig år smutskastning av motståndarna, än att försöka förklara sin egen fantasilösa politik. Speglar detta moderaternas värdegrund?

        

 

Kent Mårtensson

Socialdemokraterna   

Rådhuset

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-16 16:43