Det är vackert väder i Ystad


 

Det är vackert väder i Ystad –
Vi klarar miljö- och klimatutmaningen tillsammans med Ystadbor och näringsliv

När Socialdemokraterna tar språnget in i kommunledningen efter valet ska vår kommun fortsätta med det framgångsrika miljöprogram som vi tog fram när vi styrde här sist. Vår kommun ska vara en miljöpolitisk framgångsfaktor för våra invånare och vårt näringsliv.

Det ska vara lätt för Ystadborna att välja miljö- och klimaträtt i sin egen vardag. Närliggande lösningar ska finnas tillhanda och förbättras så att var och en ska kunna njuta ett klimatsmart liv.

Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Genom att vi går före och investerar i det som är klimatvänligt stärks våra företags konkurrenskraft. Det skapar jobb här i kommunen. En aktiv klimatpolitik  kommunnivå bidrar till att klara Socialdemokraternas mål om att Sverige som helhet ska nå lägst arbetslöshet i EU 2020. Klimat- och miljö tillhör framtiden.

Kommunen ska ställa etiska, sociala och miljökrav alla beslut så att de kommer invånarna till godo. Upphandling och inköp av ekologiskt odlade livsmedel är ett av framtidsbegreppen som våra invånare stödjer. Fairtrade vill vi utveckla vidare.

Det är steg mot ett helhetsbegrepp där varje del av det klimatsmarta tänkandet blir verkligt.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att klara klimatutmaningen. Vi vill ha en aktiv klimatpolitik som också är en politik för framtidens jobb.

 

Hör Kent berätta om miljön: Länk

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-12 10:28