En bra bostadspolitik en bristvara!

 Svar med stora brister

Henrik Plantin och Bo Lönnerblad upprepar sitt tidigare inlägg. Detta gör man istället för att svara på min insändare.

Jag försökte klargöra problemen med nuvarande höga kostnader för att producera bostäder och tog även upp ett uttalande från Myndighetsnämndens ordförande där han tidigare dömde ut en annan aktör inom industriell byggnation som kanske kunde förverkligas även i Ystad.

Som vanligt när Bo Lönnerblad finns med i debatten så trixas det med sanningen vilket vi har påtalat i andra insändare tidigare.

Angående beslutet i fullmäktige så föregicks detta tidigare mot ett annat förslag från Social-demokraterna om att utreda vilka konsekvenser industriell produktion kunde få mot det tillgänglighetsprogram som beslutats tidigare. Men detta ville inte moderaterna, utan ville ta bort hela istället.

Ni räknar upp vilka som röstade emot ert förslag. Jag kan då konstatera att ni glömde, eller så var det medvetet att inte nämna Karin Olsson-Lindström (FP) som är den person som femklövern har valt på högsta posten för sociala ärende där detta program har sitt ursprung från.

Att sedan använda beslutet om att ta bort särregler som togs på riksnivå blir fel eftersom det fanns inte något sådant då frågan behandlades lokalt. Beslutet togs av Alliansen och Sverigedemokraterna med en knapp majoritet senare.

Lasse Wollin (S)

...................................................................................................................................................................................

Lasse Wollin

En bra bostadspolitik en bristvara!

Moderaterna Henrik Plantin och Bo Lönnerblad har i insändare försökt göra sig som tolk för hur det kan byggas " enkla och billiga bostäder".

Det talas mycket om Boklok och Bo Lönnerblad tog i fullmäktige även upp om Sabos Kombohus. Lite märkligt eftersom undertecknad tidigare har diskuterat  Kombohus-modellen med en partikamrat till de båda, denna politiker har stort inflytande i kommunen om det skall beviljas ett  bygglov.

Det svar jag fick då var att vi inte skall ha några "Sabo-baracker" här i Ystad. Man kan då konstatera om att det finns en del populistiska omsvängningar i det partiet, tala om självmål.

Lönnerblad försökte också i fullmäktige trixa med sanningen för att betona att det har åstadkommit mycket under deras majoritetstid. Detta trots att motioner om att bygga ungdomslägenheter/vinds-lägenheter m.m. och förslag att köpa in den stora plantskolan för att bygga Ystad Trädgårdsstad kommer från Socialdemokraterna.

Visst spelar större ytor en roll kostnadsmässigt och Socialdemokraterna hade ett förslag om att se över vilka konsekvenser ett avsteg från tillgänglighetsreglerna då kunde få genom att pröva ny industriell produktion. Men detta ville inte moderaterna utan då skulle hela det liggande programmet bort helt, detta trots att Karin Olsson-Lindström (FP) med flera från femklövern gick emot. Så var det med den enigheten i femklövern.

Det största problemet för nybyggnation är att kostnaden att producera bostäder är för hög. Sverige ligger fyra på en "tio i topplista" om att vara dyrast i världen. Materialkostnaden ligger skyhögt över priserna i övriga Europa, de har ökat femtio procent. Detta har skett under de senaste borgerliga mandatperioderna.

Som detta nu inte var nog så föreslår Företagsskattekommiitten på uppdrag från regeringen att bolagsskatten skall sänkas och priset är då uteblivna ränteavdrag. Sabo och medlemsföretag har låtit räkna på förslagen. En nyproducerad trea skulle då kosta 750-1000 kr mer i månaden att hyra.  Med det faller många byggkalkyler och med en sådan beskattning kommer bostadsbyggandet i Ystad att vara på en fortsatt låg nivå, kanske inte ens bostadsrätterna i BoKloks regi kan bli verklighet.

De allmännyttiga kommunala bolagen har också en stor uppgift framför sig att renovera nuvarande beståndet, inte minst miljonprogrammets bostäder. Få kan göra renoveringarna utan att låna och här försämras förutsättningarna kraftigt.

Lasse Wollin (S)Sidan uppdaterades senast: 2014-07-12 09:56