Fantasifulla ordlekar

 

 Företrädare för den borgerliga femklövern i Region Skåne där Miljöpartiet också ingår, skryter i en insändare om hur de tänker ”satsa” på kollektivtrafiken i sydöstra Skåne.

 

Det är samma politiker som förra året valde att skära ner på trafiken i vår del av Skåne. De drog ner antalet tågavgångar och glesade ut bland busslinjerna för att spara in pengar. De avskedade ombordpersonal och de försämrade resegarantin så mycket att det nu knappt är lönt att försöka få ersättning vid förseningar.

 

I artikeln lanserar de nu en ”satsning” som i huvudsak består av att invånarna i sydöstra Skåne ska få tillbaka de tågavgångar som togs bort under förra året. Det är givetvis bra i sak men det är inte mycket till satsning och den kommer inte utan kostnad för resenärerna. Istället är priset för denna ”satsning” mycket högt. Som av en händelse nämner de borgerliga politikerna inte i artikeln att biljettpriserna kommer att höjas med 5 procent och den försämrade resegarantin kommer dessutom att vara kvar.

 

Höjningen på 5 procent är allvarlig då den bara är en i raden av höjningar de senaste åren. De borgerliga partierna har, påhejade av Miljöpartiet, höjt biljettpriserna med hela 30 procent sedan de tog över styret i Regionen 2006. Detta faktum är mycket talande för hur den borgerliga majoriteten i Region Skåne egentligen ser på behovet av att få fler att åka kollektivt. Talet om miljöhänsyn och förbättrad tillväxt i Skåne låter ihåligt mot denna bakgrund. Den skånska kollektivtrafiken är nämligen en mycket viktig faktor för att både förbättra miljön och binda samman hela Skåne till en stor arbetsmarknadsregion.

 

Vi socialdemokrater står för en annan politik. Förra året försökte vi, genom våra företrädare både på kommunal och i regional nivå, att stoppa de planerade neddragningen av buss och tågavgångar. Vi motsatte oss även urholkningen av resegarantin. I vår alternativa budget i regionen för 2014 vill vi dessutom stoppa den planerade avgiftshöjningen. Det vill vi därför att vi tror att låga biljettpriser är en avgörande faktor för att få fler att se kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ till bilen även i vår del av Skåne.

 Kent Mårtensson                                      Stefan Malmberg

Oppositionsråd (S)                                   Ledamot av Regionstyrelsen (S)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skånetåg

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-19 10:33