Fastighetsägarna vill höja hyrorna för bästa läget

 

Fastighetsägarna vill höja hyrorna för bästa läget.

På vissa orter i landet så tolkar Fastighetsägarna att lägesfaktorn i den nya lagen ska ha en mer dominerande roll vid hyressättningen. Det pågår nu prövningar i olika rättsinstanser i stället för att göra en gemensam tolkning som alla parter kunnat stå bakom. 

Den nya lagen från 2011 har tillkommit på grund av Fastighetsägarnas anmälan till EU-kommissionen. Alternativet kunde blivit marknadshyror, frånsett då vissa socialbostäder för de svagaste på bostadsmarknaden. För att undvika detta så förordade då SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) och Hyresgästföreningen ett utvecklat trepartsamarbete med Fastighetsägarna. Den nya lagen innebär numera ingen hyresnormerande roll för allmännyttan, bruksvärdes- och förhandlingssystemet behålls. De lokala parterna tar ansvar för hyressättningen och ingen statlig inblandning.

Ett nytt hyressättningssystem genomförs eller förbereds nu ute i kommunerna. Enkäter skickas ut till hyresgästerna och deras värderingar av bostaden kommer då att vara en del i detta. Olika kriterier skall beaktas, lägesfaktorn blir en del, andra kan vara standard, badrum, utemiljö med mera. 

Så här långt var alla överens tidigare, men nu blåser Fastighetsägarna till en ny strid för att lägesfaktorn skall vara mer dominerande. Förhandlingarna för 80 privatvärdar i Varberg har strandats. Nu ska 2 250 enskilda hyresgäster ta ställning till kraven på höjd hyra, annars hotas de med prövning i hyresnämnden. Det har också funnits förslag att höja i takt med de stigande bostadsrättspriserna.

Det finns också en ”Stockholmsmodell” som redan har olika hyror på innerstad och ytterstad. Denna modell kan knappast generaliseras med övriga orter, eftersom det ser olika ut där. Fastighetsägarna driver nu i Hyresnämnden att man vill ha ytterligare 10 procents höjningar enbart för läget. Nyligen förlorade de där, men ger sig inte, utan överklagar nu i Svea hovrätt. 

Lasse Wollin (S)

Karl Pettersson (S)

fastigheter

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-07 15:47