Förändringarna har gjort vården sämre

Ständiga förändringar har gjort vården sämre

 Ambulans

På senare tid har vi kunnat läsa om hur vårdpersonal på Ystads lasarett varnar för att nedskärningar och omorganiseringarna drabbar de äldre och sjukaste patienterna. Geriatrikläkaren och chefen för minnesmottagningen har valt att lämna Ystad lasarett i protest. Han är mycket tydlig i sin kritik mot hur skadliga de ständiga omorganiseringarna är för patienterna.

 

Ansvariga för dessa missförhållanden är den borgerliga majoriteten i Region Skåne som tvingat Ystad lasarett till tuffa nedskärningar. För att klara av att spara så mycket som de borgerliga politikerna krävt flyttades slutenvårdsortopedin för äldre i våras från Ystad till sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm. Vi socialdemokrater var mycket kritiska till flytten när den genomfördes. Det är inte patientens behov som varit i fokus för beslutet, utan kortsiktiga besparingar. Att köra gamla människor med frakturer i ambulans över halva Skåne är helt enkelt inte rimligt ur ett patientperspektiv. Flytten har dessutom inneburit att ambulanser, som behövs när människor är svårt sjuka, har legat i skytteltrafik med ortopedipatienter mellan Ystad och Kristianstad.

 

Nu visar det sig att flytten av ortopedipatienter inte har sparat pengar. Istället kan det till och med ha blivit dyrare.

 

Detta är ett dystert exempel på den borgerliga regionledningens dåliga ledarskap. Först tvingar man lasarettet till nedskärningar trots att vårdens behov av mer personal och vårdplatser är stora. Man krävde att Ystad lasarett skulle skära ned 50 miljoner kronor under ett år vilket innebar att man fick stänga vårdplatser. Ystads lasarett tvingas då att genomföra flyttar av verksamheter för att klara nedskärningarna. Men det är uppenbart att dessa förändringar inte har utgått från vad som är bäst för patienterna.

 

Den styrande borgerliga regionledningen tar inget ansvar för lasarettet och risken är stor att fler av personalen väljer att säga upp sig. Vi socialdemokrater är mycket tydliga med att lasarettet är viktig för de boende i Ystad och dess närhet. Därför bör ortopedin flyttas tillbaka till Ystad. Men framförallt måste nedskärningarna på vården upphöra. Om Socialdemokraterna vinner valet nästa år kommer vi att anställa mer personal i vården, öppnas fler vårdplatser och se till att denna röra av ständiga omorganiseringar får ett slut!

 

Henrik Fritzon (S), regionråd i opposition

Kent Mårtensson (S), kommunalråd Ystad

Anne-Maj Råberg (S), regionfullmäktigeledamot från Tomelilla

Stefan Malmberg (S), regionfullmäktigeledamot från Löderup

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-01 15:49