Försäljning av Saltan - ett desperat förslag

Angående delar av ( M )alliansens utspel om försäljning av Saltsjöbaden

 

Försäljning av Fastigheten Ystad Saltsjöbad har delar av (M)alliansen har nu förts fram.

KS ordf Kristina Bendz säger "att kraven på oss som fastighetsägare är så stora att en seriös ?? Fastighetsägare skulle var bättre". Då måste hon i första hand tänka på de fastigheter som ligger under hennes ansvar och sköts av förvaltningar. Badhuset, Österportshallen,tidigare Löderups Kolonin o Skola  , Vattenverket samt flera av befintliga andra  skolbyggnader.

Detta är bara några exempel där skammens rådnad borde lysa som ett stoppljus inte bara på hennes utan även Bo Lönnerblad som tidigare ordförande i Samhällsbyggnads nämnden där det stora ansvaret för misskötsel har varit.

Vidare säger Kristina Bendz " kommunen skall inte äga hotell o restauranger utan skall driva Skola Vård o omsorg"  ja självklart. Men betyder det att alla för Ystad som inte ingår i denna grupp skall säljas. Marinan, Norra Promenaden,F.D Kantarellen där fastigheten var i uselt skick och nu varande entreprenörerna får ta en orimligt stor del för upprustningen och sedan kan vi fortsätta med följande Teatern,Klostret/Klosterkyrkan, Parkeringshuset Ziska eller varför inte alla fastigheter i kvarteret där Nya rådhuset ligger. Kommunens administration kan hyra in billigare hos  "seriös fastighetsägare" och varför inte fortsätta med hela kvarteret Per Helsa. Tidigare har Bo Lönnerblad önskat avyttra Apotekshuset/ Krukmakar fastigheten.

Vad är nästa huvudlösa förslag kan man undra?

Jag kan förstå att delar (M)alliansen desperation med en ekonomi för Ystad helt körd i botten då inga kraftfulla aktiviteter o handlingar gjorts för att ökande inflyttningen o befolkningstillväxten. Planer dras i långbänk här kan man inte mäta någon aktivitet för så känsliga instrument finns inte. Kommunen riskerar bli en belastning för "Saltan" skriver Kristina Bendz, Bo Lönnerblad och Henrik Plantin i sitt senaste inlägg. Ja inte bara för Saltan utan alla företag som behöver raska beslut för att utvecklas där kommunala tillstånd behövs.

När det gäller Ystads Saltsjöbad AB ( fastigheten) så har det skett en enorm , inte bara  upprustning utan även nybyggnation helt utan att kommunens skattepengar har behövts tas i anspråk. Allt har finansierats av tidigare och nuvarande entreprenörer genom arrende avtal som justerats i tid och nivå för att säkra önskade  och gjorda investeringar.

Att nuvarande entreprenör har höga ambitionen borde glädja kommunledningen då fastigheten utvecklas fortfarande helt utan kommunala medel.Några investeringar i 200 miljonersklassen har inte ens diskuterats i styrelsen som i första hand har att värdera detta. Bolaget är dessutom numera  tvingade att uppta lån via Ystad kommun som är kopplade till Kommuninvest med ett påslag som jag betraktar som vinst för Kommunen.

Via de lokala o privata bankerna kan denna upplåning ske till lägre pris men här vill inte Kristina Bendz, Bo Lönnerblad och Henrik Plantin att den fria konkurrensen skall tillämpas.

Vidare har fastighetsbolaget levererat det ekonomiska resultat som fastställts i budgetprocessen sedan många år tillbaka.

En imponerande värdeskapande tillgång för Ystad är Saltsjöbaden.

 

Ystad den 14 augusti 2013

 

Kaj Jönsson (S)

v ordf AB Ystad Saltsjöbad

saltsjöbaden

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-16 18:58