Forum för integration

Cecilia Mårtensson-Svärd, hälsade välkomna och öppnade mötet.

Kenny Fransson höll en presentation med statistik om flyktingsituationen i världen och i Sverige. I Syrien har 12 miljoner av befolkningen flytt sina hem. 8 miljoner är kvar i andra delar av Syrien och ca 4 miljoner människor har tvingats fly till närliggande länder. Till hela EU kom det förra året 600 000 flyktingar. Det är ca en promille av de 500 miljoner människor som bor i EU.

Många av de asylsökande har en förhållandevis hög utbildning och behöver komma i användning så fort som möjligt. Det har under året kommit ungefär lika många som under den tidigare toppnoteringen 1994, över 80 000 asylsökande.

För att avlasta Trelleborg kommer Ystad att hyra ut administrationsbyggnaden på sockerbruket i Köpingebro som transitboende.

Föreståndaren Agneta talade om asylboendet i Snårestad, om hur svårt det var att komma fram och tillbaka till Ystad. De boende inte har råd att resa så ofta. Cyklar finns, men alla har inte lärt sig ännu. De flesta barnen har flyttat. 6 tonåringar finns kvar. Kommunens hjälp har varit bra, det är en stor skillnad för barnen så fort de får börja dagis eller skola. De lär sig väldigt fort.

Det är svårt med regelbundenhet i aktiviteter i Snårestad. Att få möta svenskar, och att få besöka svenskar i deras hem uppskattas mycket och blir en stor sak för alla boende.

Föreståndaren Mats berättade om FBUs boende i Fredriksberg.

Mats berättar att på boendet finns nu 91 personer. 18 av de boende är barn. De är främst från Syrien och Afghanistan.FBU arbetar för att de boende ska stanna kvar i Ystad. De har 23 anställda + 6-12 volontärer från olika länder. De har 2 svensklärare och en cykelverkstad. Mats ser att det finns brister i informationen till de boende. Det finns ett önskemål om upphandling av bättre busstider. De har ett brett utbud av aktiviteter, t ex sömnad, dans, jazz. Frivilliga kan hjälpa till med aktiviteter, men behöver bra lösningar med struktur så att man vet vad man kan göra och vilka som ska göra det.

Det viktigaste är att prata med de boende. Det är en stor grej! Gärna bjuda hem.

Ystad Spa/Beach House

Det är ett transitboende som kommer att kräva mycket skor och kläder, främst vinterkläder och skor. Det finns ett samarbete med Lions och Röda korset. Man måste komma igång med svenskan snabbt. Ystads församling och lions har aktiverat många volontärer som sorterar kläer, Frälsningsarmen har också haft boende hos sig, som har fått kläder.Det behövs hjälp med alla typer av aktiviteter.

De söker samordning, och att det är kommunen som ska stå för den.

Ja, vi bryr oss - Ystad presenterades av Ole Bötten. Ett samling vid Bollen den 17 oktober. En möjlighet att träffa organisationer.med  Det är volontärer som ställer ut om vad de gör och hjälper till med. De önskar en samordning för alla frivilliga krafter.

Det var en god uppslutning av ideella, politiker och representanter från migrationsverkets boenden. Kreativa diskussioner och information följde med det gemensamma målet: En god integration och att förebygga de komplikationer som kan uppstå.

De behov som uttalades var:

  • Skor och varma kläder
  • Bättre tillgång till allmänna kommunikationsmedel
  • En kommunal samordnare som med paraplyperspektiv kan samordna ideella krafter med de kommunala och med Migrationsverket

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-21 10:13