Gymnasieelever sviks

Gymnasieeleverna sviks

 

Hur kan ett 100-års jubileum för en skolbyggnad vara viktigare än att ordna en studentsupé som är ett sätt att tacka avgångseleverna för deras tre år på skolan och samtidigt önska dem lycka till på sin resa ut i arbetsliv och högre studier?

 

Under några år växte det fram en tradition på Sydskånska gymnasiet som blev mycket uppskattat av eleverna, speciellt treorna. Det var studentsupén. En supé som var drogfri, öppen för alla och gratis för eleverna. En supé som gjorde det möjligt för hela klassen att vara med och få ett minne för livet.

 

Det är därmed med stor ledsamhet som vi har tagit del av att Sydskånska gymnasiet nu ställer in detta för att fira ett 100-års jubileum. Ett 100-årsjubileum som egentligen fastighetsägaren Ystads kommun borde stå för då firandet handlar om byggnaden Österport. Ett jubileum som utifrån den planering vi har tagit del av är mycket torftigt.

 

Det beslut som nu har tagits bryter helt mot tanken att sätta eleverna i centrum. Om vi utgår ifrån vad media har rapporterat i detta har eleverna inte varit med i detta beslut. Istället har det fattats över deras huvuden, vilket är vanligt ju högre upp i skolsystemet vi kommer. För årets elever i årskurs tre måste det kännas lite tungt då skolan har valt att strunta i dem och istället satsa på att fira en byggnad.

 

Det här är ett stort misstag av Sydskånska gymnasiet och vi hoppas att ansvariga tänker om, och det fort. Det går att ordna studentsupén om viljan finns. Vi räknar med att gymnasiedirektionen med moderaten Bo Sterner i spetsen tar tag i taktpinnen och gör detta. Det handlar om eleverna. För vad är viktigast?

 

Magnus Holst (s) kommunfullmäktigeledamot

Roger Jönsson (S) kommunfullmäktigeledamot

Österportskolan

Ystad

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-18 17:41