Häv anställningsstoppet inom den skånska vården

1 maj bild

Trots att vi bor i olika delar av Skåne delar vi varandras oro för att våra nära och kära inte kan komma att få den vård de behöver inom sjukvården i Skåne. En sjukvård där människor far illa på grund av den rådande situationen. En situation som den styrande alliansen med moderaterna i spetsen, tillsammans med FP, C, KD och MP, försatt den skånska sjukvården i. För vi vill vara väldigt tydliga här. Personalen i Region Skåne gör allt de kan utifrån de förutsättningar som ges och gör ett mycket bra jobb. Ansvaret för den rådande situationen är och förblir politiskt.

 

Knappt går det en dag utan att man antingen via vänner och bekanta eller via media får höra om misskötsel, stress och problem. På sistone har det framförallt handlat om förlossningsvården och kaoset på BB och KK. Det har också konstaterats att sex personer har avlidit i den skånska vården pga den rådande situationen under 2011 samt i november 2012.

 

I Helsingborg duggar vitena tätt pga överbeläggningar, trängsel och stress. Hotet om att käkkirurgin och delar ortopedin av någon outgrundlig anledning ska flyttas till Hässleholm finns kvar. Konsekvensen av detta är att kompetens riskerar att försvinna från lasarettet i Helsingborg. Ett kompetensdränage som i förlängningen kan hota akutverksamheten.

I Ystad minskar antalet vårdplatser, personal sägs upp vilket ökar stressen för personal som redan går på knäna. Patienter ska transporteras till sjukhuset i Kristianstad, vilket leder till att ambulanskapacitet måste användas. Det gör att antalet tillgängliga ambulanser i denna del av Skåne minskar radikalt.

 

Vi socialdemokrater har konsekvent drivit en linje för att förändra och förbättra vården i Skåne. Häv anställningsstoppet i vården och nyanställ de personer som behövs för att ge vården förutsättningar för att möta behoven. Detta skulle totalt innebära ca 1 300 personer mer i sjukvården. De ständiga omorganisationerna måste upphöra och vården måste få koncentrera sig på det den är till för, patienterna. Vi vill sätta stopp för besparingarna och de ständiga nedskärningarna. För detta krävs en skattehöjning. I vår budget landade den på 60 öre.

 

Det finns två tydliga alternativ för den skånska vården. Antingen fortsätter det kaos som råder och ekonomin körs i botten med allt vad det innebär. Eller så röstar vi skåningar för ett maktskifte i nästa års val. Valet är ditt.

 

Roger Jönsson (S) Ordförande Socialdemokraterna i Ystad

Ola Möller (S) Distriktsstyrelsen Socialdemokraterna i Skåne

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-07 21:38