Hemligstämplat dokument

Göken Entréen

 

Den borgerliga femklövern i Ystad presenterade i förra veckan sitt förslag till budget för 2014. Ett budgetförslag innehåller vanligtvis en redovisning för de prioriteringar som politiken avser att genomföra inför kommande år.

I den här budgetpresentationen har dock inte huvudsyftet varit att berätta vad de borgerliga partierna vill åstadkomma med sin politik, utan istället att försöka dölja och hemlighålla så mycket som möjligt.

I det budgetunderlag som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen kunde man inte, trots noggrann genomgång, lista ut innehållet. Ordet effektivisering symboliserade hela det borgerliga förslaget. Men vad detta innebär och vilka effekter det får för medborgarna, får varken medborgarna eller oppositionen möjlighet att ta ställning till.

Vissa saker har dock pressen lyckats lista ut. Nedläggningen av restaurangen på Göken är en sådan åtgärd, som påverkar mångas vardag negativt. Människor som bor i de östra delarna av staden får både försämrad service och tillgänglighet. Det borde vara självklart att detta gick att läsa ut av underlaget. Men syftet med att dölja innehållet i förslagen är väl att medborgarna inte ska få möjlighet att reagera och skapa opinion.

Kommunfullmäktige ska nu fatta beslut om en budget vars innehåll man inte känner till. Det är ju helt absurt! Kommunalrådet Kristina Bendz (M) hänvisar till budgetprocessen, som om det skulle vara förbjudet att redovisa sina förslag! Märkligt! Kommunalrådet anser uppenbarligen att debatten i fullmäktige är både onödig och överflödig. Kan det vara modet som sviker?

För att den politiska debatten ska hållas levande måste det naturligtvis finnas tydliga förslag att ta ställning till, annars sätts demokratin ur spel.

Socialdemokraterna vill att Göken ska fortsätta utvecklas och bli en mötesplats för seniorer, i detta ser vi restaurangen som en självklar del.

Trygghetslarmen har stor betydelse för många människor. Att öka intäkterna för kommunen genom att höja kostnader för trygghetslarm och hjälpmedel är att sända fel signaler.

Vi tror inte att det är ett bra förslag att spara på resurser till skolan. I Lärarförbundets ranking tappar Ystad nu mark. Socialdemokraterna vill istället förstärka pedagogkompentensen, för att alla barn ska uppnå målet att vara godkända för att kunna söka program på Gymnasiet.

 

 

 Kent Mårtensson(S)           Ingrid Ek(S)   Roger Jönsson(S)                Stefan Malmberg(S)  

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-05 21:31