Infrastruktursatsning för Ystad

Infrastruktursatsning för Ystad

 

I Sverige behöver vi lyfta över mer av trafiken till järnvägen. Mer järnvägstrafik är bra för både miljön och klimatet. Av regeringens 522 miljarder kronor i satsningar på landets infrastruktur är det en mycket liten del som kommer Ystad till del. Det handlar om superbuss till Kristianstad samt mötesplatser på Ystadbanan vid Ruuthsbo och Svedala. Den senare beräknas kosta 123 miljoner kronor. Ett mycket magert resultat för en kommun som är en knutpunkt mellan Sverige och kontinenten samt har många som pendlar till arbete och studier.

 

Ystad är en viktig länk mellan Sverige och resten av Europa. Varje dag transporteras stora mängder gods och människor till och från landet via vår hamn, anslutande vägar och järnväg. Allt ses som riksintresse av svenska staten. Vi anser att det måste satsas på dessa för att de ska hålla hög nivå och därmed klara av trafikflödet.

 

Det är många som pendlar från Ystads kommun till arbete, utbildning, handel och kulturupplevelser i andra delar av Skåne. Alla kan vittna om försenade tåg, inställda tåg och andra strul som uppstår. Järnvägen klarar inte av den trafikökning som har skett. Det är ett litet steg framåt att ett par extra mötesplatser skapas nu men det som behövs är dubbelspår till Malmö. Det gynnar alla som pendlar i Ystads, Skurups och Svedalas kommuner. Det är ett uppsving som kommer att öka kapaciteten och viljan att åka mer kollektivtrafik. Goda kollektivtrafikförbindelser är något som lockar människor att flytta hit.

 

Dragongatan är det mycket trafik på varje dag och den ökar markant på sommaren. Det behövs åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten, få ned bullernivån och förbättra miljön. Den matar trafik till, och mellan E65:an, riksväg 13 samt 19. De senare vägarna behöver också få en högre standard. Speciellt riksväg 13 som det i dag transporteras mycket gods på. Vägen är smal och är inte bra ur trafiksynvinkel. En utveckling av denna väg gynnar alla de kommuner där den går igenom i Skåne.

 

Det är bra med superbussar men samtidigt behöver kollektivtrafiken ute på landsbygden öka igen. Den styrande alliansen i regionen tog bort ett antal linjer, däribland 304:an, som har försvårat för boende på landsorten att åka kollektivtrafik.

 

Om Ystad och sydöstra Skåne ska växa är vår del av Skåne i behov av större infrastrukturinvesteringar. Investeringar som staten ska betala. Det här gynnar miljön, nuvarande och framtida invånare, det lokala näringslivet men också regionen och hela landet.

 

Roger Jönsson (s), riksdagskandidat, Skåne län södra

Adrian Magnusson (s) kommunfullmäktigekandidat, Ystads kommun

Kent Mårtensson (s) Oppositionsråd, Ystads kommun

Adrian  Roger  Kent

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-12 16:32