Karl tar över efter Ingrid i BUN


Karl tar över Barn- och Utbildningsnämnden

 

Idag är det klart att Karl Pettersson (s) från 1 januari 2016 blir ny ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i Ystads kommun. Han skiftar plats med nuvarande ordförande Ingrid Ek (s) som alltså blir förste vice ordförande.

"Jag ser fram emot att få möjligheten att leda det politiska arbetet i nämnden " säger Karl Pettersson om utnämningen och tillägger att "Målet är att fortsätta vara en utbildnings- och fritidskommun som är attraktiv för kommuninvånarna och för dem som funderar på att flytta hit." 

"Detta är en viktig del i partiets föryngrings- och förnyelseprocess och jag ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet som Karl och jag har", kommenterar Ingrid Ek 

 Nämnden hanterar en budget om ca 460 mkr årligen och redan under innevarande läsår har Ystad kommun anställt 12 nya lärare, vilket är ett viktigt steg till att dels förbättra möjligheterna till inlärning för eleverna men även för att avlasta lärarna. Det sistnämnda kommer dessutom att skapa en bättre arbetsmiljö.

"Vi har påbörjat arbetet med att ge Ystads föreningar bättre förutsättningar att växa och utvecklas genom att förbättra samverkan med kommunen samt se över de stöd som ges till föreningarna. Ystads föreningar utgör en av grundpelarna till en minskning av utanförskapet och en god folkhälsa." säger Karl Pettersson som har en mångårig karriär inom handbollen bakom sig; senast som ansvarig för Ystads handbollsgymnasium.

"Tillsammans med ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden fortsätter vi arbetet för en skola och ett föreningsliv som värderar kvalitet för alla”, avslutar Karl Pettersson.

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-16 10:49