Kärnverksamheten drabbas när miljoner skall sparas

Det är kärnverksamheter som drabbas när 18 miljoner ska sparas

Under den här mandatperioden har de borgerliga partierna med benäget stöd av Miljöpartiet haft som utgångspunkt att sälja av så mycket gemensam egendom som bara är möjligt. I vissa fall, som när det gällde Apotekshuset eller Krukmakarhuset, verkar det varit helt utan eftertanke. Här fick man en opinion mot sig och då återstod bara att göra en pudel. Ett annat exempel är det s.k Erik IV-huset vid Konstmuséet. Denna fastighet skulle utan några större problem kunnat omvandlas till en hyresfastighet med mindre lägenheter med ett centralt läge. Men den tanken ingick inte den moderata försäljningsivern. Kv Åkerblom, som nu byggs om till trygghetsboende, ingick också i försäljningsplanerna. Den försäljningen lyckades Socialdemokraterna och Centerpartiet gemensamt stoppa innan det var för sent.

Det argument som moderaterna gärna använder för att försvara utförsäljningarna är, att man vill satsa på kärnverksamheten. Med detta som utgångspunkt blir det väldigt intressant att granska hur de politiska prioriteringarna ser ut.

Nu inför valåret 2014 genomförs en rad nedskärningar.  De är framförallt riktade mot det sociala området. Det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att förstå varför äldre och sjuka människor ska dra det tyngsta lasset, när ekonomin kärvar. Det måste rimligen finnas andra vägar för effektiviseringar! Socialdemokraterna föreslog andra lösningar, men dessa fick inte gehör.

När det gäller besparingarna inför 2014 har nu hemligstämpeln upphävts och det är den sociala verksamheten som ska skära ner med ca 18 miljoner. Detta kan naturligtvis inte ske utan kännbara följder för de personer som har behov av hjälp och stöd. Nedan följer några exempel på de nedskärningar som beslutats av den borgerliga majoriteten.

Prishöjning på trygghetslarm från 125 kr/mån till 200kr/mån

Installationsavgift trygghetslarm införs

Avgift för tekniska hjälpmedel införs, trots att konsekvensbeskrivningen pekade på att kostnaden blir hög om patienten behöver flera hjälpmedel, vilket inte är ovanligt.

Ökad åldersgräns för fixartjänst, vilket minskar tryggheten

Uppsökande verksamhet minskas

Tillgänglighetsrådgivare tas bort

Kulturhandläggare avvecklas, trots att resultaten varit mycket positiva

Anhörigsamordnare minskas trots vetskap om anhörigas insats

Till detta kommer besparingar på 9,5 miljoner som ännu inte är specificerade. Vilka områden kommer att drabbas den här gången? Blir det även denna gång de äldre och sjuka som får stå för fiolerna?

Kent Mårtensson (S)

.............................................................................................................................................................................................

Äldre par

  

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-10 16:37