Klyftorna i samhället ökar

Klyftorna ökar mellan dem som har det bäst  och dem som har det sämst

Svar till Christer Akej (M) ”Enklare regler skapar fler nya bostäder”

Moderaterna har nu styrt Sverige i sju år. Under hela den här tidsperioden har byggandet minskat i stort sett för varje år. Särskilt problematiskt har det varit i storstäder. För studenterna som ska försöka hitta någon bostad till terminsstarten har det handlat om väntetider för en bostad som varit längre än deras studietid. Samma sak har upprepats år efter år. Någon förbättring verkar inte skönjas vid horisonten.

Christer Akej (M) försöker nu ytterligare en gång slå blå dunster i ögonen på väljarna. Han upprepar det gamla vanliga ”tricket” och låtsas naturligtvis vara helt utan ansvar. Han skyller på regler och byråkrati, frågor som han varje dag har möjlighet att påverka och förändra i riksdagens och regeringens arbete.

Jag kan förstå Akejs (M) frustration över att inget händer och att bostadssituationen försämras för varje dag. Allt färre bostäder blir byggda och köerna ringlar allt längre.

Men snälla Christer Akej, nu måste väl snart ni moderater inse att det är ni som styr i landet och rimligen har ni också ansvar för det katastrofalt låga byggandet.

Faktum är att bostadsbyggandet minskat med 74% sedan moderaterna kom till makten 2006. Det måste väl vara rekord!

Den mest påtagliga åtgärden som ni moderater åstadkommit är att ni mycket aktivt pläderat för marknadshyror. Men med detta system skapar man bara ännu större klyftor mellan olika samhällsklasser.

Just dessa klyftor glömmer Akej (M) totalt bort när han i nästa artikel hyllar alla dem som är vinnare i sänkta skatter. Visst kan det kännas gott att som Akej (M) vara vinnare, men frågan är om Akej sover lika gott när han tänker på att allt fler människor i moderaternas Sverige lever i ett utanförskap. Det är så tydligt att de gamla, de sjuka och de handikappade fått det sämre, men det verkar inte bekymra moderaterna på något sätt.

I den OECD rapporten som presenterades i våras var inte överraskningen att klyftorna ökar, det var redan känt, nej, den stora nyheten var att Sverige är det land där skillnaderna mellan dem som har bäst och dem som har det sämst har ökat mest!

Akej (M) förtränger också skickligt att regeringen vältrar över kostnaderna på kommunerna. I stort sett varje kommun nu sitter med ökade kostnader för försörjningsstödet, det som tidigare benämndes socialbidrag. Det är hit som de stora förlorarna på moderat politik måste vända sig. Det sista av samhällets skyddsnät!

Att klyftorna ökar bekymrar säkert inte moderaterna. Det måste ha ingått som en del i deras välplanerade strategi i förändringen av det svenska folkhemmet.

 

Kent Mårtensson                                      Roger Jönsson                                         

Oppositionsråd (S)                                    Ersättare i Riksdagen

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-18 16:44