Kommer nedskärningarna att fortsätta med moderat ledning?

Takbjälkar

Kommer nedskärningarna att fortsätta med moderat ledning?

Äntligen får vi ett livstecken från kommunalrådet Kristina Bendz(m). Det tackar vi för. Däremot blir vi väldigt fundersamma när hon börjar sin debattartikel med att fråga vad vi socialdemokrater har för visioner och svamlar om att backa in i framtiden. Jag kan rekommendera kommunalrådet att läsa våra motioner och interpellationer som vi lagt i kommunfullmäktige. För moderaterna har väl inte slumrat hela mandatperioden?

När det gäller bostadsbyggande har socialdemokraterna lagt ett 10-tal motioner med syfte att få igång byggandet. Men det ska jag villigt erkänna att det varit mycket trögt. Under de åtta år som moderaterna haft majoritet har inte målet med 1% befolkningsökning uppnåtts en enda gång, eller ens varit närheten. Byggandet hänger intimt samman med befolkningsökningen. Det är lätt att konstatera när man jämför siffrorna över åren. Därför måste byggandet öka om vi vill få hjulen att snurra. Det räcker inte bara med vackra ord, det måste till ett mycket mer aktivt arbete.

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden är viktig, men vad har moderaterna gjort för att underlätta för detta? Socialdemokraterna har motionerat om att ta fram en bredbandsstrategi för kommunen. Detta är ett viktigt underlag för framtida utbyggnader. I vårt budgetförslag för 2015 har vi dessutom lagt förslag på en handlingsplan för bredbandsutbyggnad. Det är inte bara utbyggnaden som är viktig, utan också innehållet i den. Hur går vi vidare med IT-satsning i skolorna, hur använder IT i äldreomsorgen, vilka e-tjänster är medborgarna intresserade av i framtiden? Det är frågor som behöver diskuteras.

Kristina Bendz(m) lyfter i sin artikel upp frågan om ungdomsarbetslösheten och poängterar att man satsat på att få ner denna. Efter en motion från socialdemokraterna togs initiativ om att inrätta ett antal praktikplatser. Detta ansåg sig kommunalrådet vara nöjd med, trots vädjan från AF-chefen om fler platser.

Socialdemokraterna är inte nöjda så länge ungdomsarbetslösheten är upp mot 20%. Det måste till nya initiativ. Vi vill införa den s.k 90-dagars regeln, som innebär att ingen ungdom ska behöva arbetslös mer än 90 dagar. Då ska antingen praktikplats eller utbildning finnas på plats. Vi kombinerar detta med en garanti för sommarjobb till 16-17-åringar. Vi ser detta som den viktigaste frågan inför nästa mandatperiod.

Socialdemokraterna har i sitt budgetförslag en satsning upp mot 10 miljoner för att öka personalen och minska grupperna i förskolan och skolan. Ystads kommun har enligt SKL:s siffror ett högt antal barn i förskolegrupperna. Socialdemokraterna vill nu att det inte ska vara fler 15 barn i grupperna. Detta för att alla barn ska bli sedda och att det ges tid för varje barn att utvecklas.

Vi socialdemokrater kommer inom kort att presentera vårt handlingsprogram. Där kommer vi att utveckla våra visioner på Ystads framtid.

Kent Mårtensson (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-05 20:49