Kyrkomöten i Sövestad och Ystad

 

Leif Haglunds Insändare om kyrkovalet

 

 

Socialdemokraterna klandras av vissa för att partiet ställer upp i kyrkovalet. Kyrkan ska inte syssla med politik, menar de. Vi menar att om kyrkan ska kunna hävda det kristna budskapet i vårt sekulariserade samhälle krävs en politik baserad på socialdemokratiska värderingar. Den socialdemokratiska politiken är det kristna budskapet omsatt i praktisk politik.

Socialdemokraternas deltagande i kyrkovalet ska ses som en kvalitetsmärkning av kandidaterna på s-valsedeln. De personer som står på våra valsedlar har värderingar som medborgarna är välbekanta med. Man vet vad de står för. Kyrkan är i goda händer med socialdemokrater vid styret.

Kyrkan verkar i samhället och i människors vardag. Den ska fortsätta att vara en del i folks vardag och finnas tillgänglig för människor i livets olika skeden. Kyrkan kan inte vara passiv i samhällsdebatten. Evangeliets budskap om att älska sin nästa kräver att kyrkan agerar med kraft om samhället inte tar ansvar för medborgarnas välfärd. När folk far illa måste kyrkan reagera. Det räcker inte med att predika evangelium i gudstjänsten på söndagarna. Jesus uppmaning om att ta vara på sin broder kräver mer än så.

1000 år av kristendom har satt sina spår i samhället och hos medborgarna. Svenska kyrkans kulturarv är en angelägenhet för alla i Sverige. Vi vill att staten tar över ansvaret för kyrkobyggnaderna. De enskilda församlingarna kommer inte under någon längre tid att ha ekonomiska resurser till nödvändigt underhåll av kyrkobyggnaderna.

Kyrkan behöver anpassa sina uttrycksformer för att passa nya tider och människor, men förändringar ska ske med stor varsamhet. Jesus Kristus är och förblir grundfundamentet även i en s-styrd, öppen, demokratisk folkkyrka.

Sammanläggningen av Ystads och Sövestadsbygdens församlingar till en administrativ enhet, ett pastorat, ser vi som positivt. Det ger möjlighet att kraftsamla resurserna så att man kan försäkra sig om en livaktig kyrklig verksamhet i hela pastoratet.

 

Leif Haglund

s-kandidat till kyrkofullmäktige i Ystads pastorat och till stiftsfullmäktige i Lunds stift

Leif Haglund

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 SSU Ystad om kyrkovalet

 Låt inte de konservativa krafterna ta över kyrkan

Kyrkovalet är lätt för oss unga att glömma bort och om vi skulle komma ihåg det, så är det lika lätt att fullständigt ignorera det. Vad spelar kyrkan, denna gammeldags och fullständigt föråldrade institution för roll i våra liv? Många ungdomar idag tänker kanske aldrig gifta sig, aldrig döpa sina barn och än mindre låta dem konfirmera sig. Varför ska vi då bry oss om kyrkan? Så resonerar säkert många av oss. Det är inte helt oväntat. Kyrkan spelar idag inte den stora roll som den en gång spelade. Den är inte samma maktfaktor i samhället och inte samma slags självklarhet i livet som den en gång var. De flesta av oss går aldrig på gudstjänster. Många av oss är inte konfirmerade. Kanske inte heller döpta. Än mindre troende. Varför då lägga ner tid och kraft på att rösta i kyrkovalet när vi inte alls bryr oss om religion? Det är ju helt obegripligt.
     Så kan man resonera. Fast riktigt så enkelt är det inte. Kyrkan är nämligen mer än vanliga gudstjänster, dop, konfirmationer och bröllop. Kyrkan är en tillflyktsort. Den är många människors sista utväg. Som ett väldigt bra exempel kan man ta att i dagens Sverige finns det fattiga människor som inte ens har råd med mat för dagen. Det finns de som förnekar att så är fallet, men det är faktiskt så. Här tvingas kyrkan spela en roll som den egentligen inte ska behöva ta. Samma personer som förnekar att dessa utsatta människor finns vill många gånger också dra in kyrkans möjligheter att stötta dessa människor. Det är nästan så att man blir illamående.
     Det finns fortfarande mörka krafter som vill ta över kyrkan. Krafter som vill skruva tillbaka klockan och som tycker att kyrkan har blivit för ”snäll” och ”liberal”. Erbjuda hjälp till utsatta människor? Nej tack. Låta homosexuella par få gifta sig i kyrkan? Inte en chans. Till och med kvinnliga präster är man emot. Denna förändring, som genomfördes 1958, anser man alltså vara för mycket. Detta är väldigt obehagligt. Dessa grupper tjänar på att folk inte går och röstar i kyrkovalet. De är nämligen själva utmärkta på att få sina egna anhängare att rösta. De tjänar alltså på att alla ungdomar som vill ha en modern kyrka, även om de själva inte är religiösa eller särskilt troende, struntar i kyrkovalet.
     Låt inte de konservativa, främlingsfientliga och fanatiska krafterna ta över kyrkan. Gå till vallokalen och rösta den 15 september. Avsätt några minuter av ditt liv till att förhindra att kyrkan tas över av extremister. Gör det inte bara för din egen skull, utan för alla de som är i behov av kyrkans stöd. Visa att du står upp för de människor som allra mest behöver ditt stöd. Lägg din röst på Socialdemokraterna i kyrkovalet den 15 september.

Adrian Magnusson

Terese Grahn

Rickard Axtelius

SSU Ystad

..............................................................................................................

 

Till partimedlemmarna

Hej!

Hösten är runt hörnet och med den startar sista delen av denna mandatperiod. En mandatperiod som vi alla hoppas ska bli alliansens sista i kommunen, landstinget och på riksnivå. För nu får det vara nog med alla nyliberala experiment som försämrar Sverige men också ett stopp för Sverigedemokraterna och den politik som detta parti står för.

 Kyrkovalet – val 15 september

Vi socialdemokrater har styrt i Ystads församling i två mandatperioder. Från och med detta val kommer Ystads och Sövestads församling att slåss ihop till Ystads pastorat. Det vi vet i dag är att de borgerliga partierna i Ystad och listan Stad och land i Sövestad tänker regera detta nya pastorat efter valet. De har ingått ett samarbete. Något som inte kommer att leda detta pastorat framåt. Vi vet av erfarenhet från kommunen att de borgerliga inte är duktiga på att leda en ny organisation och att styra. Det blir sämre. Vi är oroliga för att allt bra som detta nya pastorat skulle kunna bli kommer inte att förverkligas på grund av att det är dessa två konstellationer som ska styra.

Vi socialdemokrater är därmed i behov av dig som bor i Ystads församling respektive Sövestads församling och din röst och stöd i detta val. Vi behöver dina nära och vänners röster. Vi har idéerna och förslag på hur det ska kunna förbättras och att vi får ett levande pastorat men för att kunna göra det behöver vi fler mandat. Övertala alla du känner att gå och rösta på socialdemokraterna den 15 september.

Kyrkan står för en rad värden som vi behöver försvara och utveckla i socialdemokratisk riktning. Vi betalar kyrkoskatt och det handlar om hur denna ska kunna användas på rätt sätt. Vi vill också använda kyrkan mer offensivt i dagens samhälle i att ta hand om människor, erbjuda arbete till arbetslösa ungdomar och föra de svagas talan.

Torsdagen den 29 augusti kommer Aurora ut. Det är kyrkovalnumret. Där står alla våra förslag

Mobilisering av valarbetare

Nu drar en rad valaktiviteter igång som jag hoppas att du kan vara med i, oavsett om du är medlem i svenska kyrkan eller inte. Vi behöver vinna kyrkovalet och för att göra det behöver vi alla hjälpa till, speciellt alla vi som har kyrkopolitiska men också kommunalpolitiska uppdrag. Om vi ska vinna måste vi alla vara med och dra vårt strå till stacken. Vi har ett extra tungt ansvar.

Det handlar om att vara med på våra Röda lördagar som startar nu på lördag den 31 augusti och fortsätter varje lördag fram till och med valdagen. Det är fyra Röda lördagar att vara med på. Det är fyra välinvesterade lördagar för dig och för partiet. Vi ska dela ut valmaterial, vara på stan och prata med människor, dela ut material i bostadsområden, på tågstationen med mera. För att detta ska fungera behöver du vara med i detta arbete, speciellt du som har politiska uppdrag för partiet.

Vi träffas först varje lördag klockan 10:00 på arbetarekommunens expedition för att gå igenom vad som ska göras. Varje lördag kommer att ha ett tema. Om du inte kan komma vill jag att du meddelar Lilian Borén detta. Hon för statistik och bokför vem som kommer och inte kommer. Meddela samtidigt när du kommer till nästa Röd lördag och valuppdrag.

Vill och kan du vara med och hjälpa till på andra sätt så meddela oss detta. Du kanske vill bjuda in en kyrkopolitiker till att komma att prata med dig och dina vänner om vad socialdemokraterna har för kyrkopolitik. Du kanske vill ställa upp och köra folk till vallokalerna den 15 september, hjälpa till med material till vår hemsida, hjälpa till med att dela ut i postlådor i ert bostadsområde, skriva debattinsändare med mera. Hör av dig till oss och berätta. Det går också bra att ta kontakt med din s-föreningsordförande.

Ju fler vi är som är med i arbetet desto större chans har vi att vinna kyrkovalet och se till att kyrkan leds utifrån socialdemokratiska värderingar och politiska förslag. Kyrkan i Ystads pastorat men även i de andra församlingarna är värda att socialdemokraterna leder utvecklingen. En valvinst kommer också att svida rejält i skinnet på de borgerliga partierna.

Nytt valprogram

Lördagen den 9 november kommer vi att träffas på Balkåkrakonferensen och börja bygga ihop ett nytt lokalt politiskt program som vi vill gå till val på nästa år. För att kunna göra det behöver vi ha in en massa idéer ifrån er medlemmar på hur Ystads kommun ska bli en bättre kommun. Har du idéer, vill du prata med andra om dina idéer med mera så ta kontakt med din s-föreningsordförande om detta. Idéer kan du också skicka in till Leif Haglund via mejl leif.haglund@spray.se eller via post till Ystads Arbetarekommun, Surbrunnsvägen 24, 271 40 Ystad. Allt detta tas med till denna konferens. Vi behöver massa idéer så bara ös på! Jag ser fram emot att få läsa dem alla.

Väl mött!

 

Med vänlig hälsning

Roger Jönsson

Ordförande Socialdemokraterna Ystads kommun

 

.......................................................................................................................................................

 

Till partimedlemmar

På torsdag 22/8 kommer förre partisekreteraren, numera kommunalråd i Norrköping, Lars Stjernkvist till Ystad för att delta i AK:s kyrkovalsarrangemang.
Vi startar i Sövestad kl 13.00 varefter vi förflyttar oss till Stortorget i Ystad där vi genomföra samma arrangemang kl 15.00.

Vi behöver hjälp med att dela ut flygblad om s-kyrkopolitik. I Sövestad ska vi lägga flygblad (A5-format) i brevlådor. I Ystad delar vi ut flygblad till folk på Stortorget, Gågatan, och Hamngatan. Om du är ledig och vill göra en insats för (S) i kyrkovalet, är du välkommen!

Vi samlas på p-platsen vid kyrkan i Sövestad kl 13.00. I Ystad samlas vi på Stortorget kl 15.00.

Eventuella frågor om arrangemanget besvaras av Jan-Erik Jönsson, 072-1577248 och Leif Haglund, 070-4661262.

Med hälsning
AK:s valledning för kyrkovalet

Lars Stjärnkvist

Kyrkofolder

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stortorget

--------------------------------------------------------

valsedlar

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-14 16:48