Lantz dröm en skattesmäll

Arenabygge

Lantz dröm en skattesmäll

I Ystads Allehanda den 6/12 läste vi om Thomas Lantz idé att bygga en is- och friidrottshall vid Världens Ände i Ystad. Tanken är att idrottsföreningar ska driva sina egna anläggningar och finansieras med medel från näringslivet. Modellen har tagits från Växjö och hur man har valt att organisera sin arenastad.

I Växjö har föreningar byggt sportanläggningar med hjälp av lån från kommunen för att sedan driva anläggningarna i bolag som ägs av föreningarna själva. Detta har beskrivits som ett riskprojekt på grund av att Växjö kommun bland annat har agerat bank genom att låna ut pengar till respektive föreningsbolag. Den totala belåningen för arenastaden ligger på cirka 600 miljoner kronor. Exempelvis har Växjö kommun lånat ut drygt 250 miljoner till elitserielaget Växjö Lakers Hockey. Innan Växjö kommun gick in som finansiärer har flertalet andra finansieringsmöjligheter fallit bort, bland annat från det privata näringslivet p.g.a. konkurser. Det är uppenbart att det finns risker med att enbart ha finansiering från näringslivet.

Innan projektet med arenastaden startade sades det att kommunen inte skulle få några ökade kostnader i form av exempelvis höjda driftanslag till föreningarna. Med facit i hand kan det konstateras att kommunen i dagsläget har fått skjuta till ytterligare 27 miljoner kronor årligen för att klara föreningarnas drift av anläggningarna. Utöver detta har nyligen innebandylaget Växjö Vipers efterfrågat högre anslag och i och med fotbollslaget Östers IF:s uttåg från superettan kommer kostnaderna att öka ytterligare. Samtidigt har de föreningar som inte bedriver sin verksamhet i arenastaden fått minskade anslag, vilket kan komma att hota både bredden och kvalitén på föreningslivet i Växjö.

Det finns positiva aspekter med Växjömodellen men jag tycker att vi i Ystad ska dra lärdom av satsningen i de småländska skogarna.

Jag är positiv till byggande och att flera aktörer involveras för att förstärka föreningarnas förutsättningar genom att till exempel bygga nya arenor, men man bör analysera hur vi ska nå en långsiktig utveckling för alla föreningar. Ett levande föreningsliv skapar nya jobb, ekonomisk tillväxt och ökar Ystads attraktionskraft.

Jag tillträder snart som vice ordförande för Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Ystad kommun och då kommer jag att bjuda in idrottsrörelsens aktörer i kommunen för att skapa förutsättningar att tillsammans utveckla idrotts- och föreningslivet. 

Karl Pettersson (s)

Tillträdande vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Ystad kommun

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-12 15:41