Låt lärarna vara lärare

 

 

Presskonf. Roger

Kort sagt

 

 Ett antal moderater i YA den 3 september försöker att blanda bort korten rörande höjd arbetsgivaravgift för ungdomar och att det skulle bli dyrare för offentlig sektor. Vi socialdemokrater kommer att kompensera kommuner och landsting fullt ut. Det vet moderaterna om men väljer att tiga. M berättar inte heller om att antalet anställda inom vård och omsorg i Sverige har minskat sedan 2006. Undrar varför.

 

Roger Jönsson (S) riksdagskandidat, Skåne län södra

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roger på bock

 

 

Låt lärarna vara lärare

 

Nu har skolorna börjat igen i Ystad och har fyllts med hoppfulla elever. Varje förälder i vår kommun vill att deras barn ska ha en bra utbildning så att det går bra för dem senare i livet. För att detta ska lyckas behöver vi investera i lärarna.

 

Under de år jag arbetade som gymnasielärare var jag med om att tiden till eleverna minskade. Istället gick allt mer tid till det administrativa arbetet. Det uppdrag som skolan i dag har fokuserar mycket på dokumentation, handlingsplaner och andra kringuppgifter.

 

Detta är fel utveckling anser jag. Allt tar tid från undervisningen och därmed tid från elevernas utveckling. Det måste till en radikal förändring som gör att lärare får lov att vara lärare och inte administratörer. Lärarna måste få mer tid till att planera och utveckla undervisningen. Det ger eleverna nya möjligheter till att klara sin utbildning på bästa sätt.

 

Här är de 6 000 extratjänster som vi socialdemokrater vill införa viktiga. De ska ta hand om administrativa uppgifterna vilket gör att lärare får mer tid över till att fokusera på att vara lärare. Vidare handlar det om ta bort lagkravet på individuella handlingsplaner, slopa lagkrav på åtgärdsplaner för särskilt stöd i mindre omfattning, se över utformningen av de nationella proven och ta fram nationella utvecklingsplaner för skolan.

 

Det är också viktigt att se till så att lärare får rikliga möjligheter till kompetensutveckling. Det görs till exempel via en kompetensförsäkring. Lärare ska ha fler karriärvägar, speciellt när det handlar om att utveckla pedagogiken och metodiken. Vi vill också se till så att det blir fler speciallärare och specialpedagoger i skolan. Lärarnas löner ska höjas. Vi vill satsa minst 2,5 miljarder kronor på att dessa ska öka. Lärare/pedagoger på förskolan, grundskolan och gymnasiet är för lågt betalda.

 

Vi socialdemokrater anser att investera i lärarna och deras möjligheter är det viktigaste vi kan göra för att ge våra barn och ungdomar en bättre framtid. Det är de värda.

 

Roger Jönsson (S), Ystad, riksdagskandidat, Skåne län södra

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-29 19:23