Moderaten Perssons blå dunster

Kent och Stefan

Moderaten Perssons blå dunster

Moderaten Christian Persson skriver att Ystad behöver 10000 nya invånare och målar upp en bild av Ystads förnämliga förutsättningar. Artikeln beskriver på ett utmärkt sätt den kritik som vi socialdemokrater har framfört till moderatledda majoriteten, att byggandet har haft en alldeles för låg nivå. Under flera år har inte en enda lägenhet byggts av det kommunala bostadsbolaget. Detta trots att flera tusen står i kö. Att byggandet hänger ihop med befolkningsutvecklingen är inte så svårt att räkna ut.

Därför har vi Socialdemokrater skrivit ett antal motioner under mandatperioden med syfte att få fart på byggandet. Tyvärr har inte moderaterna haft samma ambitioner, utan tvärtom känt sig så nöjda, så nöjda med utvecklingen.

Persson påstår upprepade gånger att vi socialdemokrater motverkar utvecklingen och sover oss igenom mötena. Med tanke på vad moderaterna åstadkommit kunde en lämplig beskrivning av deras tillstånd vara medvetslöshet.

Persson påstår att vi socialdemokrater kräver försvårande byggregler. Sanningen är att den moderatledda majoriteten själva tagit fram dessa regler. Beslutet är tagit i kommunfullmäktige i total enighet. Reglerna kom till för att äldre och rörelsehindrade personer skulle kunna bo kvar i sitt eget boende och för att skattebetalarna inte skulle belastas av framtida kostnader.

Socialdemokraterna skrev år 2011 en motion om nödvändigheten av att arbeta med byarnas attraktivitet och att ta fram särskilda byaprogram för att säkerställa en utveckling även av landsbygden. Förslaget med byaprogrammen var att tillsammans med invånarna ta fram kreativa förslag till förbättringar och försköningar för att skapa en attraktivare miljö.

Nu försöker Persson(M) få läsaren att tro att det är moderaterna som tagit initiativet till byaprogram och utvecklingsarbetet i byarna.

Innan Persson(M) slår in fler öppna dörrar hade det möjligen varit på sin plats att kontrollera var idéerna har sitt ursprung innan han fortsätter med sin moderata rappakalja. Fortsatt moderat handlingsförlamning säkerställer inte utvecklingen.

 

 

Kent Mårtensson (S)                                Stefan Malmberg (S)                               

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-08 12:07