Moderaterna har slut på egna idéer

 

Första veckan i april har socialdemokraterna sin partikongress. Kongresshandlingarna är på över 1900 sidor. Sida upp och sida ned är det förslag efter förslag från socialdemokraterna på hur Sverige ska bli bättre och få en ny framtidstro. För moderaterna är detta ett riktigt gottebord att hämta nya idéer ifrån.

 

Det pratas om socialdemokraternas förslag och idéer. Även regeringen med moderaterna i spetsen pratar om detta men detta parti går ett steg längre. Moderaterna kommer med idéer som de hämtar från socialdemokraternas förslag till partikongressen.

 

Det började redan förra veckan när moderaterna presenterade sitt välfärdsprogram. Förslag som meddelarskydd, LOV ska inte bli obligatorisk lag, det ska finnas tydliga krav på alla aktörer i välfärden, skärpt tillsyn av välfärdens aktörer, ta tillvara medarbetarna och stärka egenmakten för den enskilde är saker som moderaterna har direkt hämtat från socialdemokraternas förslag och politiska riktlinjer inför kongressen.

 

Nästa förslag som har kommit från moderaterna är att fler ska kunna byta karriär senare i livet. Åldersgränsen för när personer ska kunna få studiemedel ska höjas.

 

Detta är ett förslag som socialdemokraterna i Ystad redan har lagt och skickat till partistyrelsen. Partistyrelsen tycker att detta är ett mycket viktigt förslag och ingår i de politiska riktlinjer som kongressledamöterna ska ta ställning till.

 

Det handlar om att skapa ett utbildningssystem och arbetsliv som korsar varandra och som tillåter att människor går ut och in i hela tiden fram tills pensionsåldern. Den enskilde människan får makten över sin egen framtid samtidigt som nya möjligheter uppstår. Det skulle kunna handla exempelvis om att se över studiemedelssystemet för att inte begränsa antalet terminer någon studerar, skapandet av kompetenskonton som kan användas både för att vidareutbilda sig inom det yrke man har valt eller användas för att studera till ett helt nytt yrke, kunna tillgodoräkna sig sina arbetslivsår när en person söker in på högskola samt ge småföretagare möjligheter till utbildning av olika slag.

 

Vi vill att kongressen beslutar att socialdemokraterna ska arbeta för att öka möjligheterna för människor att kunna gå ut och in mellan utbildning och yrkeskarriär ända fram till pensionen.

Det är smickrande att moderaterna kopierar socialdemokraternas förslag men det är dags att moderaterna kommer med något eget. Fast det är klart. Moderaterna är tröttkörda och har gjort sitt.

 

Roger Jönsson (S)

Ersättare till riksdagsledamot

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Kongressombuden

Möte med kongressombud

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-21 08:38