Något är sönder

Lasarettet snörpt

Något är sönder

 

Jag tror att du liksom jag upplever att något har gått sönder i Sverige. Vår välfärd som vi alla värnar om ger inte samma skydd och möjligheter som tidigare. Det finns en oro över om sjukvården verkligen klarar av sitt uppdrag, att skolan klarar av att utbilda eleverna och att omsorgen klarar av att ge omsorg till barn och äldre. Personalen gör allt vad de kan men får inte de rätta förutsättningarna.

 

Du och jag är inte ensamma om denna upplevelse och oro. I en mätning från Novus visar det sig att minst 60 procent av svenska folket anser att välfärden har försämrats. När det gäller sjukvården och omsorgen anser 60 procent att det har blivit sämre medan det är 57 procent som anser detsamma om skolan.

 

Vi kan se denna försämring också i Skåne. Sjukvården är ständigt uppe och det som sker där skapar oro. Även om personalen gör allt vad de kan har alliansen som styr skapat en rad problem som gör att sjukvården är i en djup kris. Ska man våga besöka sjukvården? Kan nära och kära som är i behov av sjukvården få rätt vård och insatser? Det som framkommer skapar oro hos oss skåningar.

 

Samtidigt med detta kan vi se att i kommuner ska det sparas. I exempelvis Ystads kommun vill moderaterna med dess kommunalråd i spetsen genomföra besparingar bland annat på elevhälsan och på äldreomsorgen. De svagaste i vårt samhälle får allt sämre stöd och därmed också försämrade möjligheter i livet.

 

Välfärden urholkas. Fredrik Reinfeldt har lovat svenska folket att med skattesänkningarna skulle följa satsningar på välfärden. Sänkt skatt skulle med andra ord leda till bättre välfärd. Så här långt har regeringen sänkt skatten med 123 miljarder kronor (källa Dagens Industri). Med de nya miljarderna i sänkt skatt till nästa år blir det 138 miljarder kronor. Har välfärden blivit bättre på grund av dessa sänkningar?

 

Roger Jönsson (S)

Ersättare till riksdagsledamot, Skåne läns södra

Ystad

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-21 21:50