Nya bostäder kräver en ny politik

Nya bostäder kräver en ny politik

Svar till Henrik Plantins(m) insändare angående bostäder.

 

Henrik Plantin (m) skriver i sitt svar på min tidigare insändare kring behovet av byggande av nya bostäder att socialdemokraterna gör självmål när det gäller regler för bättre tillgänglighet. Ett mycket märkligt uttalande med tanke på att moderaterna själva år 2011 beslutat om att revidera programmet. Beslutet togs i full politisk enighet och syftet är att göra bostäderna tillgängliga för alla.

Programmet har haft stor betydelse för tillgänglighet och för kvarboende. När programmet utformades låg kostnaderna för anpassning av bostäder för kvarboende på en väldigt hög nivå. Tanken var att, istället för att betala höga anpassningskostnader i efterhand, göra rätt från början, och bygga lägenheterna med högre tillgänglighet. Det skulle gynna både individen och kommunens ekonomi.

När då ett stort byggbolag ställer krav på att byggreglerna slopas, ändrar moderaterna genast uppfattning. Oseriöst! Det som gällde fram till för 2 månader sedan är nu plötsligt fördyrande krav.  

Påståendet att moderaterna skulle drivit på för att öka bostadsbyggandet faller platt till marken, när man tänker på vad åstadkommits. Inte en enda hyresrätt byggd på flera år talar sitt eget språk. Det blir närmast patetiskt att skylla på socialdemokraterna.

När det gäller sänkt krogmoms och sänkta arbetsgivaravgifter vill socialdemokraterna använda skattemedlen på ett bättre sätt. Vi vill använda resurserna till att investera i jobb för unga med 90-dagars garanti för praktik eller studier.

Henrik Plantins (m) själv tidigare bankman, förordar ett system där man med skattemedel betalar varje nytt jobb, inte en gång, utan fyra gånger. Det kallar jag för själv(m)ål!

 

Kent Mårtensson (s)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kent Mårtensson

Moderaterna har under åtta år haft ansvar för utvecklingen av Ystads kommun. Målet är att antalet kommuninnevånare ska växa med 1% per år, men under 2013 ökade befolkningen bara med 0,2%, vilket är långt under det uppsatta målet.

Byggandet av nya bostäder är ett exempel på en väsentlig del av Ystads utveckling och tillväxt. Blickar man tillbaka på de gångna åtta åren med moderat styre kan man utläsa att det byggts i genomsnitt 15 bostäder per år. Vissa år har det inte byggts en enda lägenhet i kommunal regi, trots att bostadskön varit lång. Moderat politik har lett till att det nu är bostadsbrist i Ystad. I dag är det 4000 hushåll som står i bostadskö!  Socialdemokraterna vill ändra på detta och om vi får majoritet efter valet kommer vårt investeringsfokus att läggas på byggande av nya hyreslägenheter. Det måste byggas minst 50 nya lägenheter per år för att vända på befolkningsutvecklingen.

Fler invånare innebär dessutom en förbättrad ekonomi. Varje ny invånare som flyttar till Ystad genererar ca 43000 kronor i statsbidrag. Det innebär många miljoner för Ystad när vi når målet med 1% befolkningsökning. Socialdemokraterna vill använda dessa miljoner till att kvalitetshöja både skola och äldreomsorg.

Skolan är ett viktigt område som vi socialdemokrater vill prioritera. Moderaterna kan nöja sig med att säga att vi har en bra skola, men vi tror att det finns behov av nya satsningar. Dessa behövs i alla skolformer, men särskilt i grundskolans tidiga år. Alltför många har i dag inte en gymnasieutbildning och får därför extra svårt att få jobb och många unga som av olika orsaker inte klarar studierna i grund- eller gymnasieskolan lämnas utan aktiva insatser som skulle kunna motivera dem.

När det gäller äldreomsorgen vill Socialdemokraterna sätta stopp för de nedskärningar som Moderaterna nu genomför. Vi vill göra det möjligt för de äldre att välja sina insatser.  Det kan handla om att få hjälp med att promenera, läsa tidningen eller en så självklar sak som att få duscha när de vill. Vi vill bygga en ny form av boende som vi kallar serviceboende. Det är en boendeform mellan ett trygghetsboende, där du i det närmsta klarar dig själv och särskilda boenden.

Detta är några exempel på vad Socialdemokraterna vill förändra efter valet – en politik för alla.

Kent Mårtensson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-31 21:06