Ökat byggande för Ystads boende en ödesfråga

 

 Kent Mårtensson

Valåret 2014 såg sin första politiska debatt den 2 april genom en konferens organiserad av HSB Skåne. Ämnet var bo och byggande i Ystad kommun och de debatterande var oppositionsråd Kent Mårtensson (s) och kommunalråd Kristina Bendz (m). Debatten ägde rum på restaurang Lite Mer på Regementet som även serverade en kall buffe som avrunding på kvällen.

 

“Att bygga för alla är en prioritet för socialdemokraterna i Ystad” sa Kent Mårtensson i sitt öppningsanförande, och fortsatte genom att poängtera att just “Folkets Park är lämpat för ett blandat boende som erbjuder just mindre bostäder för ungdomar och unga arbetande med nära till olika kommunikationsmedel genom kollektivtrafiken.”

 

Numera inkluderar kommunens detaljplan en aktiv dialog med byggbolag för att öka initiativen bland privata intressenter att starta byggprojekt i Ystad. Detta är ett steg i riktningen mot ett ökat byggande i kommunen. Några intressenter har kritiserat kommunen för de speciella särkrav som ställs. De byggregler som finns, och som det tog fullmäktigebeslut om i Bättre för alla programmet 2011, avser att förutse de byggkostnader som kan uppstå i form av handikappsanpassning, och tillgodose de behoven redan på förhand, med till exempel borttagning av trösklar till badrum och höjning av tvättmaskiner. Dessa särregler ses av vissa byggföretag som ett hinder för etablering i kommunen därför att det modulbyggande många använder sig av måste anpassas till högre kostnader (ca 10%) och därför väljer de att bygga på andra platser än i Ystad kommun.

 

Förtätning i boendet, med fler boende per kvadratmeter, är något politiker trycker på, inte minst av miljöhänseende, men fler boende tätt inpå är ibland något det protesteras mot bland invånarna. Här menar Kent Mårtensson att en förtätning på höjden också är ett alternativ där bostäder utanför själva stadskärnan kan uppgå till sju-åtta våningar. Exempel på det blandade boendet med olika sorters boendeformer inkluderar Dammhejdan och Surbrunnen där det finns planer att utveckla boende i olika former för 1000-1300 personer.

 

Ystads stadsprofil påverkas av planeringen av vem det är man bygger för. Idag pågår en utflyttning av yngre invånare, dels pga av att stadens nöjesutbud har minskat och flyttat till Malmö men även för att arbetsmarkanden har försämrats och av att just utbudet av lämpligt boende för yngre inte är tillräckligt. “Ungdomsarbetslösheten är en ödesfråga” betonar Kent Mårtensson i debatten och säger att “vid en valvinst är det hans förhoppning att just detta kommer att förbättras i kommunen eftersom en föryngring av staden med en inflyttning av yngre arbetande är en avgörande faktor för Ystads möjligheter att öka i tillväxt som innebär en förbättrade livskvalitet för alla”.

 

Caroline Jacobsson

 

 

Publikbild

HSB repr. öppnar mötet

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-03 14:03