Orättvis beskattning för boendet

Regeringen bedriver en orättvis beskattning för boendet.

Vi vill här försöka belysa den orättvisa hyrskatten som finns mellan de olika boendeformerna. Hyrskatten är den samlade överbeskattningen av hyresrätter jämfört
med bostadsrätter och villor.

 Under det senaste decenniet har regeringen genomfört reformer som gynnar ägda bostäder framför hyrda. Regeringen har tagit bort statligt stöd till nybyggnad i form av räntebidrag och investerings-stöd som tidigare gått till hyresrätter. Samtidigt ger man ägda bostäder ränteavdrag och har infört ny fastighetsskatt som gynnar de som äger sin bostad. Dessutom har rot-avdraget införts, men bara för de som äger sitt hem. Resultatet blir att den som bor i en nybyggd hyresrätt betalar 2 000 kronor mer i månaden i skatt än den som bor i en nybyggd villa.

Denna överbeskattning av hyresrätten och hyresgästerna kan kallas hyrskatt. Skattesystemet har gått från att vara i princip neutralt till att gynna vissa sorters boende framför andra. Nog borde alla beskattas lika, oavsett hur man bor. Vilka konsekvenser får hyrskatten?  Hyrskatten gör framförallt att det inte byggs tillräckligt många hyresrätter i Sverige. Om denna avskaffas kan fler hyresrätter byggas. Utöver att begränsa byggandet gör hyrskatten även att de lägenheter som byggs idag kostar alldeles för mycket. En nybyggd hyrestrea kostar idag i snitt 9 607 kronor i månaden. En av anledningarna till detta är hyrskatten.

Lasse Wollin (S)                Karl Pettersson (S)

två porträtt


 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-20 21:29